GUS: Rośnie tempo sprzedaży usług telekomunikacyjnych

Dane za 1 kwartał 2014 r. przedstawione w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) – tempo wzrostu sprzedaży usług w łączności było szybsze niż w poprzednich kwartałach.

Sprzedaż usług w łączności ogółem, obejmująca wpływy za usługi pocztowe oraz za usługi telekomunikacyjne, w I kwartale br. była o 2,4% wyższa niż przed rokiem (wobec spadku o 1,4% w analogicznym okresie ub. roku). Zwiększyła się sprzedaż usług telekomunikacyjnych – o 2,6% oraz usług pocztowych i kurierskich – o 1,2%.

W końcu marca br. liczba abonentów i użytkowników (usługi z przedpłatą) telefonii ruchomej ukształtowała się na poziomie 56,7 mln (w tym ok. 54% to użytkownicy) i była o 3,4% wyższa niż przed rokiem oraz o 0,4% większa niż w końcu grudnia ub. roku. Na 100 mieszkańców w końcu marca br. przypadało 147,4 abonentów i użytkowników (wobec 146,8 w końcu grudnia ub. roku oraz 142,4 przed rokiem).

Utrzymał się spadek liczby telefonicznych łączy głównych, zapoczątkowany w 2005 r. W końcu marca br. ich liczba w sieci publicznej telefonii przewodowej wyniosła ok. 5,8 mln i była o ok. 1,2% mniejsza niż w końcu grudnia ub. roku. Na 100 mieszkańców przypadało 15,0 łączy (w końcu ub. roku – 15,2). Liczba łączy w dostępach ISDN w końcu marca br. wyniosła ok. 951 tys. (w tym ok. 93% zainstalowano w miastach) i była o ok. 3% mniejsza niż w końcu ub. roku.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *