Formularz zgłoszeń DSA

Ten formularz pozwala zgłaszać nielegalne treści umieszczone na stronie CCNEWS.pl.

Można tu zgłosić różne rodzaje naruszeń, takie jak zdjęcia wykorzystujące dzieci w celach seksualnych, materiały o charakterze terrorystycznym, udostępnianie prywatnych zdjęć bez zgody, sprzedaż fałszywych lub niespełniających norm produktów, cybernękanie, niezgodną z prawem sprzedaż towarów, usługi łamiące prawa konsumentów, nielegalne wykorzystywanie materiałów chronionych prawem autorskim, publikowanie zakazanych ofert zakwaterowania oraz naruszanie praw zwierząt.

Podaj dokładny adres lub adresy URL treści, które uznajesz za niezgodne z prawem
Wskaż inne istotne fakty, które umożliwią zlokalizowanie treści pod powyższym adresem URL.
Wyjaśnij, dlaczego uważasz raportowane treści za niezgodne z prawem.

Jeżeli reprezentujesz organ Państwa Członkowskiego UE, Komisję albo Europejską Radę Usług Cyfrowych, prześlij zgłoszenie na abuse_dsa@ccnews.pl w języku polskim bądź angielskim.

Jeżeli na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym, jako uprawniony podmiot zgłaszasz nakaz usunięcia treści, prześlij zgłoszenie na abuse_dsa@ccnews.pl w języku polskim bądź angielskim.