Vee ze znacznym wzrostem ruchu

Rekordowy maj dla spółki Vee: wzrost liczby obsłużonych spraw i minut rozmów
fot. freepik

Według najnowszych danych, Spółka Vee osiągnęła w maju 2024 r. imponujące wyniki operacyjne. Liczba spraw obsłużonych przez Vee na rzecz klientów biznesowych wyniosła 32,7 tys. na dzień roboczy, co przekłada się na 654,6 tys. w całym miesiącu. Wskaźnik MPC (Minutes of Processed Conversations), który mierzy liczbę minut rozmów realizowanych przez Spółkę na rzecz klientów biznesowych, wyniósł 20,7 tys. na dzień roboczy, co daje 413,5 tys. minut w skali miesiąca.

W porównaniu do kwietnia 2024 r., liczba spraw obsłużonych przez Vee wzrosła o 11,21% na dzień roboczy oraz o 5,92% w całym miesiącu. Również wskaźnik MPC zanotował znaczący wzrost, rosnąc o 13,64% na dzień roboczy oraz o 8,23% w całym miesiącu. Spółka przypisuje te wyniki między innymi realizacji projektów dla firm z branż takich jak ubezpieczenia, bankowość, finanse, medycyna, transport i energetyka.

Maj 2024 r. przyniósł dwa rekordowe wyniki dla spółki Vee S.A.:

  1. liczba spraw obsłużonych na dzień roboczy wzrosła o 6,43% w stosunku do poprzedniego rekordowego miesiąca, stycznia 2024 r., w którym wyniosła 30,8 tys.
  2. wynik MPC na dzień roboczy wzrósł o 8,79% w porównaniu do stycznia 2024 r., w którym wyniósł 19,0 tys. minut.

Spółka podkreśla, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a wzrost zainteresowania technologią i usługami wynika z ich wysokiej efektywności, porównywalnej z tradycyjnymi działami obsługi klienta. Zarząd zaznacza również, że na wskaźnik MPC składają się rozmowy realizowane zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie POC (proof of concept). Może to wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy, co oznacza, że zmiana wolumenu MPC powinna przełożyć się na proporcjonalną zmianę przychodów z tego segmentu działalności Spółki, z zastrzeżeniem odchylenia przychodów o 15% w górę lub w dół od raportowanego wskaźnika MPC.

W 2023 r. sprzedaż minut (wyrażona wskaźnikiem MPC) odpowiadała średnio za 96% całkowitych miesięcznych przychodów Spółki. Dodatkowo, Spółka zalicza do swoich przychodów opłaty za setup, licencje oraz prace wdrożeniowe, które są rozliczane w cyklach realizowanych projektów w formule fixed price lub success fee.

REKLAMA

Spółka planuje w przyszłości mierzyć skuteczność biznesową nie tylko przez pryzmat długości prowadzonych rozmów, ale również poprzez ich efekty. Biorąc pod uwagę zmienną liczbę dni roboczych w miesiącu, Vee będzie informować o średniej liczbie spraw obsłużonych na dzień roboczy. Spółka nie ujawnia wysokości przychodów z innych segmentów działalności, z wyjątkiem danych zawartych w raportach okresowych, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *