Badanie nastrojów konsumenckich: dawno nie było tak dobrze

fot. freepik

Badania nastrojów konsumenckich w Polsce przyniosły najlepsze wyniki od lat. Przez pierwsze półrocze wskaźnik Barometru Nastrojów Konsumenckich GfK – An NIQ Company utrzymywał się stabilnie powyżej zera.

W czerwcu 2024 roku osiągnął 3,5 punktu, co oznacza niemal identyczny wynik jak w poprzednim miesiącu (spadek o zaledwie 0,1 punktu miesiąc do miesiąca). To pierwszy raz od wybuchu pandemii w marcu 2020 roku, kiedy wynik Barometru pozostaje na plusie przez tak długi czas.

Stabilizacja kluczem do sukcesu

Stabilizacja wskaźnika jest bardzo dobrą wiadomością dla branży handlowej i firm planujących sprzedaż w drugiej połowie roku. Ekspertka z GfK – An NIQ Company, Barbara Lewicka, podkreśla, że wynik „trójki” w Barometrze to rezultat, który każdy przedsiębiorca jeszcze rok temu „brałby w ciemno”. Brak silnych zawirowań gospodarczych, stabilizacja na rynku pracy i hamowanie inflacji pozwalają konsumentom na większą pewność siebie i otwartość na wydatki.

Porównanie z Unią Europejską

W porównaniu z większością państw unijnych, Polska wypada bardzo dobrze. Średni wskaźnik nastrojów konsumenckich dla UE wyniósł w czerwcu -12,9, co jednak stanowi poprawę o 0,3 jednostki w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Polscy konsumenci nadal oceniają swoją sytuację finansową lepiej niż reszta Europy.

Składowe barometru

Chociaż część kluczowych wskaźników, takich jak ocena obecnej sytuacji finansowej oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, uległa pogorszeniu, Polacy lepiej oceniają swoją skłonność do wydatków na dobra trwałe i patrzą z większym optymizmem na stan swoich portfeli w przyszłości. Przed rokiem składowe Barometru były nawet o kilkanaście jednostek gorsze.

Różnice demograficzne

Ciekawym zjawiskiem jest zanik dysproporcji nastrojów konsumenckich w podziale na płeć. Wyniki dla kobiet i mężczyzn w czerwcu były niemal identyczne. Duże różnice nadal występują w podziale na wiek, choć są one znacznie mniejsze niż w maju – sięgają niespełna 25 jednostek (w maju różnica wynosiła nawet 40). Najlepsze nastroje mają młodzi ludzie (od 15 do 29 lat), gdzie wskaźnik wynosi ponad 20 punktów na plusie. Starsze grupy wiekowe, 50-59 lat i powyżej 60 lat, odnotowały wskaźniki na poziomie -4,3 i -2,8 jednostki, co stanowi znaczną poprawę miesiąc do miesiąca.

Przyszłość

Obecne wyniki Barometru wskazują, że polscy konsumenci czują się bezpiecznie. Jest to dobry czas dla rynku, który ma potencjał na dalszy rozwój. Stabilizacja wskaźnika i pozytywne nastroje konsumentów dają nadzieję na dalszy wzrost sprzedaży w nadchodzących miesiącach.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *