Europejska organizacja E-commerce apeluje o uczciwą konkurencję na rynku UE

fot. freepik

Ecommerce Europe, organizacja reprezentująca sektor handlu i e-commerce w Europie, opublikowała list otwarty do unijnych i krajowych decydentów. W liście tym organizacja wzywa do skutecznej implementacji unijnego prawodawstwa i równego traktowania wszystkich graczy na rynku UE.

Wywierana presja na jednolity rynek

W ostatnich latach rynek e-commerce w UE doświadczył znacznego wzrostu liczby nowych graczy spoza Unii. Zjawisko to wywiera dużą presję na istniejące firmy z siedzibą w UE, które muszą konkurować z podmiotami często dysponującymi ogromnymi zasobami finansowymi i agresywnymi strategiami marketingowymi.

Sekretarz generalny Ecommerce Europe, Luca Cassetti, podkreśla, że handel elektroniczny jest globalnym fenomenem, a otwarty i konkurencyjny rynek jest kluczowy dla jego rozwoju. – Decydenci i właściwe organy muszą jednak zapewnić, by konkurencja ta była uczciwa – zaznacza Cassetti.

Agresywne praktyki i subsydia rządowe

REKLAMA

W liście otwartym zwrócono uwagę na fakt, że nowe firmy e-commerce spoza UE, głównie z Azji, często korzystają z dużego wsparcia finansowego od swoich rządów. Dzięki temu mogą one szybko zdobywać znaczącą pozycję na rynkach europejskich, co rodzi obawy o uczciwość konkurencji.

Ecommerce Europe wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do wprowadzenia ścisłych kontroli działalności podmiotów spoza UE oraz do nakładania surowych kar w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów. „Zapewnienie równych szans wszystkim podmiotom działającym na jednolitym rynku UE ma również zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów w UE” – czytamy w liście.

Niedostateczna koordynacja między krajami członkowskimi

Organizacja zauważyła również, że brak koordynacji między krajowymi organami egzekwowania prawa stanowi poważne zagrożenie dla skutecznego wdrażania przepisów UE. W związku z tym, Ecommerce Europe apeluje o promowanie głębszej współpracy i koordynacji między państwami członkowskimi oraz ich organami, aby zapewnić spójne stosowanie przepisów.

Konsument w centrum uwagi

Kwestia uczciwej konkurencji i skutecznego egzekwowania przepisów ma bezpośredni wpływ na konsumentów. Skuteczna ochrona przed nieuczciwymi praktykami zapewni lepszą jakość usług i produktów, a także bezpieczeństwo zakupów online. Ecommerce Europe podkreśla, że bezpieczeństwo konsumentów powinno być priorytetem dla decydentów.

Oczekiwania i przyszłe działania

Ecommerce Europe i jej członkowie wyrażają nadzieję na zdecydowane i szybkie działanie ze strony unijnych i krajowych decydentów. Organizacja jest gotowa do dalszej współpracy i dyskusji w celu zapewnienia równych szans na rynku UE.

Członkami Ecommerce Europe są krajowe stowarzyszenia handlowe oraz firmy z państw członkowskich UE, krajów EFTA oraz krajów kandydujących do UE. Organizacja odgrywa kluczową rolę w reprezentowaniu interesów sektora e-commerce na poziomie europejskim.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *