fot. freepik (wygenerowano AI)

Imigracja: wzrost niepokoju i pojawiają się plany wyjazdów

Wzrost nastrojów antyimigracyjnych w Polsce zmusza pracowników zagranicznych do rozważenia migracji

Polska, która w ostatnich latach stała się atrakcyjnym kierunkiem migracji zarobkowej, może wkrótce doświadczyć odpływu zagranicznych pracowników. Według badania przeprowadzonego przez Grupę Progres, aż 67% obcokrajowców pracujących w Polsce zauważyło zmianę nastrojów społecznych, które zaszły w kraju. 60% ankietowanych przyznało, że w ciągu ostatniego roku doświadczyło niechęci i niewłaściwego zachowania ze strony Polaków.

Zmieniające się nastawienie Polaków wobec cudzoziemców ma znaczący wpływ na plany migracyjne tych osób. Niemal połowa (46%) obcokrajowców rozważa opuszczenie Polski i zwolnienie się z pracy. Mimo że większość respondentów (56%) czuje się w Polsce bezpiecznie, negatywne doświadczenia skłaniają wielu z nich do przemyśleń nad przyszłością w naszym kraju.

Z danych straży granicznej wynika, że tylko w pierwszym kwartale tego roku do Polski wjechało niemal 3 miliony cudzoziemców z ponad 67 państw, a w całym 2023 roku liczba ta przekroczyła 14 milionów. Znaczna część z nich przybyła w celach zarobkowych, planując dłuższy pobyt – 39% badanych zamierza zostać w Polsce co najmniej 5 lat, a 27% chce osiedlić się tu na stałe. Jednak wzrastająca niechęć społeczna może zmienić te plany.

Prezes Grupy Progres, Cezary Maciołek, podkreśla, że cudzoziemcy wypełniają luki kadrowe w wielu sektorach polskiej gospodarki, które cierpią na niedobory pracowników. Wzrost niechęci społecznej wobec nich może jednak prowadzić do znaczących problemów na rynku pracy. Niewłaściwe zachowania Polaków wobec cudzoziemców mogą obniżyć atrakcyjność Polski jako miejsca do życia i pracy, co w dłuższej perspektywie może negatywnie wpłynąć na innowacyjność i rozwój gospodarczy kraju.

Badanie wykazało, że 60% respondentów doświadczyło niewłaściwych zachowań w postaci obraźliwych komentarzy w miejscach publicznych, mediach i sieci. Z tej grupy aż 56% poważnie rozważa zmianę kraju zamieszkania lub powrót do ojczyzny. Tymczasem 33% badanych nie planuje zmiany miejsca zamieszkania, a 11% nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

W obliczu tych wyzwań, Cezary Maciołek apeluje o budowanie otwartego i przyjaznego środowiska zarówno na poziomie społecznym, jak i legislacyjnym. Polityka migracyjna powinna być dostosowana do potrzeb rynku pracy, zapewniając wsparcie cudzoziemcom w zakresie nauki języka, integracji społecznej i uznawania kwalifikacji zawodowych.

Negatywne postawy wobec cudzoziemców mogą pogłębiać braki kadrowe w wielu sektorach gospodarki, co odczuje też przeciętny obywatel, gdy zamówiona usługa nie zostanie zrealizowana z powodu braku pracowników. W dłuższej perspektywie może to spowolnić rozwój gospodarczy, hamować inwestycje i ograniczać konkurencyjność krajowych przedsiębiorstw. Dlatego kluczowe jest monitorowanie i podejmowanie działań mających na celu poprawę relacji społecznych, aby Polska mogła nadal korzystać z potencjału związanego z migracją zarobkową.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *