Sztuczna Inteligencja w e-commerce: szanse oraz wyzwania dla konsumentów i przedsiębiorców

Sztuczna inteligencja (AI) staje się kluczowym elementem przyszłości e-commerce, tworząc nowe możliwości i jednocześnie stawiając przed branżą szereg wyzwań.
fot. newseria

Eksperci przewidują, że już w 2024 roku AI będzie integralnym elementem ekosystemu handlu internetowego, wpływając na personalizację ofert, automatyzację obsługi klienta oraz bezpieczeństwo transakcji online.

AI i jej wpływ na konsumentów

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w e-commerce ma ogromny potencjał w poprawie doświadczeń konsumentów. Dzięki zaawansowanym algorytmom, firmy mogą proponować produkty dostosowane do indywidualnych preferencji klientów, analizując ich wcześniejsze zakupy i zachowania online. Takie spersonalizowane podejście nie tylko zwiększa satysfakcję konsumentów, ale również pomaga przedsiębiorstwom w skuteczniejszym docieraniu do swojej grupy docelowej.

Dodatkowo, AI wspiera bezpieczeństwo zakupów online poprzez monitorowanie nietypowych działań w sieci. Algorytmy mogą wykrywać anomalie, takie jak podejrzany ruch sieciowy, co umożliwia szybszą reakcję na potencjalne ataki hakerskie i ochronę danych użytkowników.

Wyzywania dla przedsiębiorców

Wdrażanie AI w e-commerce to nie tylko korzyści, ale również liczne wyzwania. Nowe technologie wymagają znacznych inwestycji w rozwój infrastruktury oraz w szkolenia dla pracowników. Ponadto, przedsiębiorstwa muszą przygotować się na spełnienie wymogów prawnych, które będą obowiązywać na mocy unijnego aktu w sprawie sztucznej inteligencji, przyjętego przez Parlament Europejski w marcu bieżącego roku.

Jak wskazuje Witold Chomiczewski, pełnomocnik Izby Gospodarki Elektronicznej ds. legislacji, przyjęcie tego aktu jest pierwszą próbą regulacyjnego ujęcia dynamicznie rozwijającego się zjawiska, jakim jest sztuczna inteligencja. Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać za dwa lata, mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom oraz wspieranie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Firmy będą musiały dostosować swoje systemy do nowych regulacji, co wymaga zaangażowania zarówno działów prawnych, jak i technologicznych.

Unijne regulacje a praktyki rynkowe

Unijny akt w sprawie sztucznej inteligencji wprowadza szereg nowych obowiązków dla przedsiębiorstw, które chcą korzystać z AI. Zakazane będą narzędzia manipulujące zachowaniami konsumentów lub wykorzystujące ich słabości. Przepisy nakładają również obowiązek przejrzystości w stosunku do modeli AI ogólnego przeznaczenia. Nadzór nad przestrzeganiem tych regulacji będzie sprawować Europejski Urząd ds. Sztucznej Inteligencji.

Przyszłość e-commerce z AI

Według danych przytaczanych przez e-Izbę, firmy korzystające z kompleksowych rozwiązań handlowych wspomaganych przez sztuczną inteligencję mogą prognozować wzrost przychodów o 20% do 2025 roku. Sztuczna inteligencja z pewnością odegra kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości e-commerce, jednak przedsiębiorcy muszą być gotowi na zmierzenie się z wyzwaniami związanymi z jej wdrożeniem.

Podsumowując, rozwój sztucznej inteligencji w e-commerce niesie ze sobą ogromny potencjał zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców. Z jednej strony pozwala na lepsze dostosowanie ofert do potrzeb klientów i zwiększa bezpieczeństwo zakupów online, z drugiej jednak wymaga od firm znacznych inwestycji i dostosowania się do nowych regulacji prawnych. W najbliższych latach będziemy świadkami intensywnego rozwoju technologii AI w handlu internetowym, który z pewnością przyniesie wiele innowacyjnych rozwiązań i wyzwań.

Opr. wł, na podstawie Newseria

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *