Jakie e-nawyki mają Polacy?

Przeprowadzone w 10 największych miastach Polski badanie ankietowe ujawnia interesujące dane dotyczące nawyków e-zakupowych Polaków.

Ankietowani odpowiadali na pytania dotyczące m.in. kwot wydawanych miesięcznie na zakupy internetowe, częstotliwości zakupów, preferowanych kategorii produktów oraz obaw związanych z zakupami online. Badanie przyniosło również odpowiedzi na pytania związane z wpływem inflacji na nawyki zakupowe Polaków.

Wydatki na zakupy internetowe

41,7% Polaków wydaje na zakupy w Internecie 1000 zł lub więcej miesięcznie. Katowice wyróżniają się na tle innych miast, zajmując pierwsze miejsce pod względem odsetka mieszkańców wydających średnio powyżej 1000 zł miesięcznie (12,6%) oraz tych, którzy robią zakupy co najmniej kilka razy w miesiącu (14,1%).

Jednorazowe wydatki

Z badania wynika, że nieco ponad 3/4 Polaków (76,3%) wydało jednorazowo na jeden produkt 1500 zł lub więcej. Gdańsk przoduje w rankingu miast, gdzie najwięcej mieszkańców wydało jednorazowo powyżej 5000 zł na jeden produkt (13%).

Raport “Nawyki e-zakupowe Polaków”

Opinie i ceny

Aż 90,2% Polaków zwraca uwagę na opinie innych użytkowników podczas zakupów online, a w Gdańsku odsetek ten sięga 97%. Cena jest kluczowym czynnikiem dla 53% Polaków przy podejmowaniu decyzji o zakupie, a mieszkańcy Gdańska najczęściej kierują się tym kryterium (58,3%).

Raport “Nawyki e-zakupowe Polaków”

Kategorie produktów

Najczęściej zamawianą kategorią produktów w Internecie jest elektronika oraz sprzęty RTV/AGD (13,8%). Artykuły dziecięce (5,1%) i produkty dla zwierząt (5%) cieszą się podobną popularnością.

REKLAMA

Obawy zakupowe

Największym zmartwieniem Polaków podczas zakupów internetowych jest obawa przed otrzymaniem uszkodzonego produktu (23%). Ponadto, aż 29% ankietowanych zostało oszukanych podczas zakupów online, a ofiarami oszustw najczęściej padają osoby powyżej 60. roku życia (37%).

Wpływ inflacji

86% respondentów stwierdziło, że inflacja zmieniła ich nawyki zakupowe. Osoby w wieku 30-39 lat odczuły to najdotkliwiej – tylko 8,7% z nich nie musiało zmieniać swoich dotychczasowych przyzwyczajeń zakupowych.

Podsumowanie

Badanie ujawnia, że nawyki e-zakupowe Polaków są zróżnicowane, ale wyraźnie widoczne są pewne trendy. Katowice i Gdańsk wyróżniają się pod względem wydatków i częstotliwości zakupów, a Polacy generalnie coraz bardziej zwracają uwagę na opinie innych użytkowników oraz ceny. Inflacja znacząco wpłynęła na zachowania konsumenckie, szczególnie wśród osób w wieku 30-39 lat.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *