Managerowie w Polsce decyzje podejmują po odpytaniu Chata GPT

Przyjęło się, że strategiczne decyzje podejmują managerowie. Okazuje się, że już teraz 40 proc. z nich robi to ze wsparciem sztucznej inteligencji. Managerowie nawet nie przyznają się do tego, że robią to za plecami inwestorów.
Freepik

Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej podkreślają rolę sztucznej inteligencji (AI) w strategicznym podejmowaniu decyzji, z 42% managerów przyznając, że w strategicznych decyzjach konsultują się z AI, co jest odzwierciedleniem rosnącej świadomości jej potencjału w optymalizacji działań i zwiększaniu efektywności kosztowej.

Z raportu SAP „Biznes napędzany cyfrowo. Rozwój w obliczu przemysłu 5.0” wynika, że AI stopniowo zmienia swoją rolę w przedsiębiorstwach, wspomagając nie tylko zadania rutynowe, ale stając się kluczowym elementem w strategicznych procesach decyzyjnych.

Managerowie w Polsce coraz bardziej cenią AI za jej zdolność do wpływania na kluczowe decyzje biznesowe, widząc w niej narzędzie nie tylko do optymalizacji kosztów i procesów, ale również jako źródło innowacji dla oferty klienta. Ten trend odzwierciedla ewolucję AI w biznesie, gdzie jej aplikacja rozszerza się na coraz szerszy zakres funkcji, od marketingu i obsługi klienta po e-commerce i analizę finansową.

Jednakże, pomimo rosnącego entuzjazmu dla AI, polskie firmy napotykają na wyzwania w pełniejszym wykorzystaniu jej potencjału, w tym obawy pracowników, braki kompetencyjne i kwestie regulacyjne, co podkreśla potrzebę zarządzania zmianą i edukacji zespołów. Kluczowe jest zatem, aby managerowie kierowali uwagę na przekształcanie tych wyzwań w możliwości, co może jeszcze bardziej zwiększyć rolę AI w strategicznym planowaniu i decydowaniu.

Jakie cechy stanowią w oczach firm zachętę do inwestowania w rozwój rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji? Badanie SAP pokazuje, że kluczowe motywacje sprowadzają się do kwestii zwiększających szybkość działania, maksymalne wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich oraz korzyści finansowe. Najwięcej, bo 4 na 10 firm chce inwestować w AI, by optymalizować czas pracy zespołu. 38% badanych do inwestycji w AI motywuje perspektywa uzyskania wyższej efektywności kosztowej, na którą w ich przedsiębiorstwach kładziony jest coraz większy nacisk. 36% menedżerów przyznaje z kolei, że powodem zachęcającym ich organizację do rozwoju w zakresie narzędzi opartych o AI jest konieczność szybkiej optymalizacji kosztów funkcjonowania.

Przyszłość AI w polskich firmach

Skala wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie będzie systematycznie rosnąć – to opinia, którą podziela zdecydowana większość badanych polskich firm. Polskie przedsiębiorstwa przewidują także  wzrost nakładów na rozwój AI. Największe wzrosty środków przeznaczanych na AI spodziewane są w bezpieczeństwie (57%) oraz zarządzaniu danymi (56%). Zbliżony wynik uzyskały także obszary związane z marketingiem i obsługą klienta (odpowiednio 56% i 55%). Jednocześnie badani mają świadomość, że organizacje nieinwestujące w AI stracą przewagę nad konkurencją i podkreślają konieczność adaptacji do szybko zmieniającego się środowiska biznesowego.

Sztuczna inteligencja zyskuje zatem na znaczeniu w polskim sektorze biznesowym, oferując firmom szansę na zwiększenie efektywności i innowacyjności. Wraz z rosnącym zainteresowaniem i inwestycjami w AI, przedsiębiorstwa muszą jednak zmierzyć się z wyzwaniami etycznymi, regulacyjnymi i społecznymi, aby w pełni wykorzystać potencjał tej technologii.

– Współpraca ludzi z inteligentnymi maszynami i systemami jest kluczowym aspektem, który może zarówno przyśpieszać, jak i hamować inwestycje. Obecnie 32% polskich managerów wskazuje, że sztuczna inteligencja pozwala pracownikom skupić się na bardziej angażujących zadaniach, a firmy dostrzegają głównie korzyści z AI w optymalizacji czasu pracy i kosztów. Większość firm korzysta z AI w  dziedzinach, które pozwalają na automatyzację, takich jak marketing, obsługa klienta, e-commerce, analiza finansowa, rozliczenia i płatności czy zarządzanie relacjami z klientami. Przewidujemy, że w najbliższych dwóch latach największy wzrost inwestycji w AI nastąpi w obszarach bezpieczeństwa, przechowywania i zarządzania danymi oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Raport “Biznes napędzany cyfrowo. Rozwój w obliczu przemysłu 5.0” pokazuje dużą chęć polskich firm do inwestowania w sztuczną inteligencję oraz wielką potrzebę inwestycji w edukację pracowników, ponieważ aż 39% z nich widzi w AI nie szansę, a zagrożenie – podsumowuje Marcin Demkiw, dyrektor ds. wsparcia sprzedaży SAP Polska

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *