Hakerzy zaatakowali Pepco na Węgrzech – firma straciła 15,5 mln euro

W spektakularnym ataku phishingowym, jaki miał miejsce na Węgrzech, hakerzy wycelowali w sieć Pepco, powodując utratę przez spółkę kwoty około 15,5 mln euro. Pepco Group, borykając się z konsekwencjami cyberataku, przyznało, że na obecnym etapie nie ma pewności co do możliwości odzyskania utraconych środków.

Spółka intensywnie współpracuje z bankami i organami ścigania, aby zmaksymalizować szanse na odzyskanie pieniędzy oraz dokładnie analizuje swoje wewnętrzne systemy w celu zidentyfikowania słabych punktów.

Atak, który odbył się za pośrednictwem metod phishingowych, ujawnia rosnące zagrożenie cyberprzestępczością dla korporacji na całym świecie. Pepco Group podkreśla, że zdarzenie to skłoniło firmę do natychmiastowego podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie swojej infrastruktury IT i finansów. Firma zapewnia o przeprowadzeniu szczegółowego przeglądu oraz o wzmocnieniu polityk i procedur, co ma na celu ochronę przed podobnymi incydentami w przyszłości.

Na szczęście, według informacji przekazanych przez Pepco, atak nie dotknął danych klientów, dostawców ani[1] współpracowników. To ważna informacja dla osób obawiających się o swoje dane osobowe i finansowe w związku z tym incydentem.

Pomimo znaczącej straty finansowej, Pepco utrzymuje, że sytuacja ta nie wpłynęła na płynność finansową grupy. Z dostępnych informacji wynika, że firma dysponuje solidnym zapleczem finansowym, mając do swojej dyspozycji ponad 400 mln euro z różnych źródeł, co pozwala jej na dalsze generowanie stabilnych przepływów pieniężnych.

Przypadek Pepco pokazuje, jak istotne jest ciągłe monitorowanie i aktualizowanie systemów bezpieczeństwa oraz procedur wewnętrznych, by móc skutecznie przeciwdziałać rosnącemu ryzyku cyberataków. Phishing, będący metodą wyłudzania danych poprzez podszycie się pod zaufane źródła, pozostaje jednym z głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji w erze cyfrowej.

Słownik
1. ani. inaczej Automatic Number Identification lub caller id – numer telefonu dzwoniącego. Total 0 Shares Share 0 Tweet 0…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *