PLLuM polską odpowiedzią na ChatGPT

PLLuM to nowy model językowy, który ma być wyszkolony na treściach polskojęzycznych. Sztuczna inteligencja ma być dzieckiem współpracy 6 przodujących podmiotów naukowych w Polsce.

Kilka dni temu (29 listopada) zawiązało się konsorcjum pomiędzy aż 6 instytucjami naukowymi działającymi w obszarze AI. W skład porozumienia PLLuM wchodzą: Politechnika Wrocławska, Państwowy Instytut Badawczy NASK, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Uniwersytet Łódzki, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy i Instytut Slawistyki PAN. Podmioty podpisały umowę dotyczącą stworzenia modelu LLM opartego na polskojęzycznych danych.

Polacy z wizją nowego AI…

Konsorcjum zwraca uwagę na fakt, że na świecie wśród dużych modeli językowych brakuje tych opartych na języku polskim. Sprawia to problem dla przedsiębiorstw, gdyż te przodujące modele nie nadają się do zastosowania, ich do celów komercyjnych przez bariery językowe.

Wielkie modele językowe stały się uniwersalnymi, podstawowymi silnikami dla przetwarzania języka naturalnego, ale ich zbudowanie czy dotrenowanie przekracza możliwości polskich przedsiębiorców. Dlatego stworzenie otwartego polskiego wielkiego modelu językowego w połączeniu z dostępną już w Polsce infrastrukturą obliczeniową dla AI, np. na Politechniki Wrocławskiej. jest takie ważne, bo może wesprzeć rozwój nauki, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa, które w obszarze IT oraz AI są motorem napędowym polskiej gospodarki. – mówi prof. Maciej Piasecki kierownik projektu.

PLLuM ma m.in. stymulować rozwój nauki w Polsce w obszarze AI i wyjaśniać zagadnienia sztucznej inteligencji. Ma służyć głównie polskiemu społeczeństwu i zawierać polskojęzycznego asystenta. Zwiększy on dostęp do usług publicznych, m.in. pomoże w punktach obsługi, a także w urzędach.

REKLAMA

Model PLLuM będzie stymulował rozwój nauki w Polsce nie tylko w obszarze rozwoju AI, ale także wyjaśnialności sztucznej inteligencji (XAI – Explainable AI). A na tego konia szczególnie warto stawiać – bo temat krytycznej analizy jest równie ważny co sam rozkwit możliwości AI, a poza tym, jako Polska, mamy szansę zajmować tu czołowe pozycje na świecie. – stwierdza dr Inez Okulska, kierowniczka Zakładu Inżynierii Lingwistycznej i Analizy Tekstu z NASK-PIB.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *