Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

live chat

rodzaj usługi internetowej stosowanej w sprzedaży i zdalnej obsłudze internautów. Termin używany potocznie na określenie oprogramowania wykorzystywanego w celu wzbogacenia i uzupełnienia kontaktu telefonicznego w call center, a także występującego jako jedno z mediów wykorzystywanych w contact center. Sama fraza live chat nie znalazła jeszcze dobrego odpowiednika w języku polskim i będąc zapożyczeniem z języka angielskiego, powoli zagnieździła się w slangu informatycznym. Usługa live chat polega na umożliwieniu użytkownikowi prowadzenia czatu z agentem przez stronę internetową. Możliwość czatowania daje użytkownikowi aplikacja komunikatora (obecnie najczęściej stosowane są te wykonane w technologii flash lub AJAX), która nie wymaga procesu instalacji oprogramowania na komputerze użytkownika, oraz do której dostęp uzyskuje się przez kliknięcie przycisku kontaktowego. Agent w rozmowie wykorzystuje aplikację wyposażoną w zestawy narzędzi dających mu wiedzę o rozmówcy, ułatwiających komunikację oraz zaoferowanie możliwie najlepszej pomocy.
Śledź nas

Daj nam CYNK :)

Prezydent USA wydaje zarządzenie w sprawie sztucznej inteligencji

Prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, postanowił wprowadzić regulacje dotyczące rozwijającego się świata sztucznej inteligencji (AI). Nowe zarządzenie wykonawcze skupia się na kluczowych kwestiach, takich jak bezpieczeństwo, prywatność i prawa obywatelskie w kontekście AI, jednocześnie podkreślając znaczenie innowacji i konkurencji w tej dziedzinie na terenie USA.

Prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, ogłosił wczoraj zarządzenie wykonawcze dotyczące stosowania i regulacji sztucznej inteligencji (AI). Zarządzenie zawiera wszechstronne wytyczne dotyczące utrzymania bezpieczeństwa, praw obywatelskich i prywatności w agencjach rządowych, jednocześnie promując innowacje i konkurencję w dziedzinie AI w całych Stanach Zjednoczonych.

Chociaż zarządzenie nie precyzuje generatywnej sztucznej inteligencji, prawdopodobnie zostało wydane w reakcji na rozprzestrzenianie się generatywnej AI, która stała się gorącym tematem od chwili upublicznienia ChatGPT[1] przez OpenAI w listopadzie 2022 roku.

Zarządzenie wykonawcze podzieliło się na następujące sekcje:

Bezpieczeństwo i ochrona: Firmy rozwijające modele stanowiące poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, ekonomicznego czy zdrowia publicznego są zobowiązane informować rząd USA o szkoleniach i testach bezpieczeństwa. Ustalane będą nowe standardy dla firm korzystających z AI do tworzenia materiałów biologicznych.

Prywatność: Władze federacja skupi się na rozwijaniu technik chroniących prywatność użytkowników.

Równość i prawa obywatelskie: Wynajmujący, federalne programy świadczeń i federalni kontraktorzy otrzymają wytyczne dotyczące zapobiegania dyskryminacji za pomocą algorytmów AI.

Konsument, pacjent i student: Ocena wykorzystania AI w opiece zdrowotnej i edukacji.

Wsparcie dla pracowników: Opracowane zostaną zasady i najlepsze praktyki mające na celu zminimalizowanie szkód wynikających z wprowadzenia AI do sfery zatrudnienia.

Promocja innowacji i konkurencji: Rząd federalny będzie zachęcał do innowacji w dziedzinie AI, w tym upraszczania kryteriów wizowych dla imigrantów wysoko wykwalifikowanych w AI.

Promowanie amerykańskiego przywództwa za granicą: Rząd USA będzie współpracował z innymi krajami w zakresie technologii AI.

Odpowiedzialne i skuteczne wykorzystanie AI przez rząd: Zarządzenie promuje pomoc agencjom federalnym w dostępie do AI i zatrudnianiu specjalistów ds. AI.

Chociaż zarządzenie wykonawcze nie jest ustawą, jej wytyczne kierują sposób, w jaki agencje rządowe powinny być zaangażowane w regulację AI w przyszłości.

Globalna dyskusja na temat bezpieczeństwa AI trwa. Premier Wielkiej Brytanii, Rishi Sunak, ogłosił, że utworzy organ rządowy do oceny ryzyka związanego z AI. Wielka Brytania będzie gospodarzem Szczytu Bezpieczeństwa AI, na którym rządy z różnych krajów omówią bezpieczeństwo i ryzyko związane z generatywną AI. Unia Europejska nadal pracuje nad finalizacją swojego Aktu dotyczącego AI.

Słownik
1. ChatGPT. to duża sieć neuronowa, która jest modelem językowym opartym na architekturze GPT-3.5 i jest wykorzystywana do generowania odpowiedzi…
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

SALESmanago wprowadza Live Chat integrującego procesy marketing automation

SALESmanago jako pierwszy system na świecie udostępnia moduł bezpośrednio integrujący Live Chat z procesami marketing automation. Dzięki wykorzystaniu pełnych profili behawioralno-transakcyjnych klienta, użytkownicy otrzymują możliwość wysyłania spersonalizowanych rekomendacji produktowych podczas rozmowy z klientem za pomocą jednego kliknięcia.