Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

rotacja

(rotacja personelu) zwana także rotacją kadr lub rotacją pracowników, to proces, w którym pracownicy zmieniają stanowiska pracy wewnątrz organizacji, a nie opuszczają jej na stałe. Rotacja personelu może być dobrowolna lub wymuszona przez pracodawcę, a jej celem może być poprawa wyników organizacji poprzez rozwój umiejętności pracowników, utrzymanie ich motywacji, redukcja rutyny lub równoważenie obciążenia pracy.

Rotacja personelu może przyjmować różne formy, w zależności od potrzeb organizacji. Pracownicy mogą zmieniać stanowiska w ramach swojego działu lub przechodzić na inne stanowiska w innych działach lub oddziałach organizacji. Rotacja personelu może również obejmować tymczasowe przeniesienie pracownika na inny projekt lub tymczasowe awansowanie na wyższe stanowisko w celu zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia.

Korzyści z rotacji personelu obejmują rozwój kariery pracowników, zwiększenie ich motywacji, poprawę wydajności pracy i zmniejszenie fluktuacji pracowników. Jednakże rotacja personelu może być również kosztowna dla organizacji ze względu na potrzebę szkolenia nowych pracowników na nowych stanowiskach, a także wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej.

Zobacz koniecznie wskaźnik rotacji personelu.

ZGŁOŚ TEMAT

Daj nam CYNK :)

Polska otwiera spór z CzatGPT

OpenAI, firma technologiczna, która stworzyła ChatGPT, potężny generatywny chatbot AI, znajduje się pod lupa regulacyjną w Unii Europejskiej, z Polską prowadzącą dochodzenie w sprawie zgodności z przepisami RODO. W świetle tej kontrowersji, zarówno technologia, jak i regulacje mające na celu ochronę prywatności, znajdują się na pierwszym planie debaty na temat przyszłości AI i prywatności danych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) w Polsce zbada, czy praktyki przetwarzania danych OpenAI są zgodne z europejskimi standardami. Skargę złożył Łukasz Olejnik, badacz prywatności i bezpieczeństwa, który oskarża OpenAI o szereg naruszeń, takich jak brak przejrzystości i uczciwości, naruszenia praw dostępu do danych i niewłaściwe uwzględnienie ochrony prywatności w fazie projektowania.

Niezgodność z RODO może mieć szerokie konsekwencje dla OpenAI, a Polska stanowi istotny punkt zwrotny w globalnych dyskusjach na temat zgodności technologii AI z prawem. UODO zapowiedziało „trudne” dochodzenie, uwzględniając innowacyjny charakter technologii ChatGPT[1] i fakt, że OpenAI jest firmą z siedzibą poza UE.

Przypadki, w których technologia AI zbiera i przetwarza dane osobowe, stanowią istotne wyzwanie dla dzisiejszych ram regulacyjnych. O ile ChatGPT potrafi przetwarzać i generować informacje w sposób, który imituje ludzkie interakcje, o tyle również może “halucynować”, tworząc nieprawdziwe informacje na temat osób, co budzi istotne pytania o etykę i odpowiedzialność w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Dochodzenie w Polsce następuje po interwencji włoskiego organu ochrony danych, co doprowadziło do zawieszenia ChatGPT we Włoszech. Kontrola nadal trwa, co podkreśla rosnące obawy regulacyjne dotyczące AI w Unii Europejskiej. Oprócz tego, Hiszpański organ ochrony danych również wszczął dochodzenie, a Europejska Rada Ochrony Danych analizuje, jak reagować na technologię chatbotów AI.

Łukasz Olejnik opisuje swoje doświadczenia z OpenAI jako moment Josefa K. z “Procesu” Kafki, podkreślając odrealnione uczucie w staraniach o uzyskanie odpowiedzi od firmy na temat przetwarzania jego informacji. Uważa, że skupienie się na prywatności w fazie projektowania jest absolutnie kluczowe dla zrozumienia i kształtowania przyszłości AI.

OpenAI, w odpowiedzi na narastające problemy regulacyjne, otworzyło biuro w Dublinie, prawdopodobnie mając na uwadze usprawnienie sytuacji regulacyjnej w zakresie ochrony danych w UE. Jednakże, firma nie jest jeszcze uznawana za „główną siedzibę” w żadnym państwie członkowskim UE.

Innowacje technologiczne takie jak ChatGPT są kluczowe dla przyszłości cyfrowej, jednak równie ważne jest, aby rozważać etyczne i prawne ramy, w których one funkcjonują. Biorąc pod uwagę szybkość reakcji polskich władz oraz otwartość na dochodzenie, wydaje się, że Polska i inne państwa UE mogą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłych regulacji w dziedzinie AI i ochrony danych.

Maciej Gawroński, prawnik reprezentujący Olejnika, zauważa, że Polska jest krajem zaawansowanym pod względem IT i oczekuje, że UODO podejdzie do sprawy w sposób zrównoważony, mając na uwadze zarówno innowacje, jak i ochronę danych osobowych.

Słownik
1. ChatGPT. to duża sieć neuronowa, która jest modelem językowym opartym na architekturze GPT-3.5 i jest wykorzystywana do generowania odpowiedzi…
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

6 na 10 handlowców planuje wdrożenie wykorzystujące sztuczną inteligencję. Czy to już rewolucja?

Wraz z postępującą zmianą wokół sztucznej inteligencji – od informacyjnego szumu po praktyczne wdrożenia – firmy z sektora handlu coraz bardziej się do tej technologii przekonują. Według Nvidii, ponad 60 proc. firm z branży handlowej planuje zwiększyć inwestycje w sztuczną inteligencję (AI) w najbliższych 18 miesiącach. Co stoi za tym rosnącym zainteresowaniem?