Siła nabywcza mieszkańców Polski per capita w 2016 roku wyniosła 6 366 euro

W rankingu krajów europejskich Polska zajęła 29 miejsce, co oznacza, iż dysponuje ona 47 proc. średniej europejskiej siły nabywczej.

W rankingu krajów europejskich Polska zajęła 29 miejsce, co oznacza, iż dysponuje ona 47 proc. średniej europejskiej siły nabywczej.

Regionem o najwyższej sile nabywczej jest Warszawa, a Warszawiacy, z 11 651 euro (50 142 PLN) do dyspozycji, mają średnio o 83 proc. wyższą siłą nabywczą niż średnia dla kraju. Niemniej to ciągle 15 proc. mniej niż średnia europejska. W powiecie grójeckim siła nabywcza jest najbardziej zbliżona do krajowej średniej.

graf_silanabywcza_tabela

19 z 380 powiatów może pochwalić się siłą nabywczą o przynajmniej 20 proc. wyższą niż krajowa średnia. W 103 powiatach siła nabywcza jest o 20 proc. lub więcej mniejsza od średniej. W powiecie przysuskim siła nabywcza jest najniższa w Polsce i wynosi zaledwie 66,5 proc. krajowej średniej per capita.

silanabywcza_2016

Siła nabywcza jest miernikiem rozporządzalnego dochodu per capita po odjęciu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ale z uwzględnieniem wszelkich świadczeń otrzymywanych od państwa. Badanie podaje siłę nabywczą na osobę w skali roku w euro lub w postaci wartości indeksu. Pojęcie siły nabywczej stosowane przez GfK odnosi się do nominalnego dochodu rozporządzalnego, czyli podane wartości nie uwzględniają inflacji. Badanie opiera się na statystycznych danych dotyczących dochodów, stawek podatkowych, wysokości świadczeń społecznych oraz na prognozach instytutów ekonomicznych.

Według definicji siła nabywcza to wydatki konsumentów pokrywające koszty związane z zaopatrzeniem w artykuły spożywcze, wydatki mieszkaniowe, na media, prywatne fundusze emerytalne i ubezpieczeniowe oraz inne wydatki, np. wakacje, transport i wydatki konsumpcyjne.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *