USA zakazują sprzedaży oprogramowania Kaspersky

fot. freepik (opr. ccnews)

Stany Zjednoczone ogłosiły zakaz sprzedaży oprogramowania antywirusowego firmy Kaspersky Lab, argumentując to zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego. Decyzja Departamentu Handlu USA jest wynikiem obaw dotyczących powiązań rosyjskiej firmy z rządem Federacji Rosyjskiej.

Zagrożenie bezpieczeństwa narodowego

W oświadczeniu Departamentu Handlu stwierdzono, że „Rosja wykazała, że ma zdolność i zamiar wykorzystać rosyjskie firmy, takie jak Kaspersky, do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych Amerykanów do celów wojskowych”. Oprogramowanie Kaspersky ma uprzywilejowany dostęp do systemów komputerowych, co może zostać wykorzystane do kradzieży poufnych informacji lub zainstalowania złośliwego oprogramowania.

Kluczowymi klientami firmy Kaspersky są dostawcy infrastruktury krytycznej oraz władze stanowe i lokalne, co dodatkowo zwiększa ryzyko związane z użytkowaniem ich produktów.

Oświadczenie Kaspersky Lab

Kaspersky Lab w odpowiedzi na decyzję USA stwierdził, że jest ona podyktowana „aktualnym klimatem geopolitycznym i wątpliwościami teoretycznymi”, a nie rzetelną oceną ich produktów i usług. Firma podkreśla, że ich działalność nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych i zapowiada podjęcie kroków prawnych w celu ochrony swoich interesów.

Terminy i sankcje

Nowe ograniczenia wejdą w życie 29 września, dając firmom 100 dni na znalezienie alternatyw. Od 30 dni po ogłoszeniu zakazu, nowe umowy z firmą Kaspersky w USA będą blokowane. Naruszenie tych zasad grozi karami finansowymi nakładanymi przez Departament Handlu USA, a w przypadku świadomego naruszenia zakazu, Departament Sprawiedliwości może wszcząć postępowanie karne. Użytkownicy oprogramowania Kaspersky nie zostaną ukarani, jednak zdecydowanie zaleca się im zaprzestanie korzystania z niego.

Skutki decyzji

Decyzja USA może poważnie zaszkodzić reputacji firmy Kaspersky i znacząco ograniczyć jej sprzedaż na rynkach zagranicznych. Do listy podmiotów objętych ograniczeniami handlowymi dodane zostaną trzy oddziały firmy Kaspersky – dwa rosyjskie i jeden brytyjski, co efektywnie zablokuje amerykańskim dostawcom sprzedaż do nich.

Historia zakazów

Nie jest to pierwszy raz, gdy Kaspersky Lab spotyka się z zakazami w USA. W 2017 roku Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych zakazał używania produktów antywirusowych Kaspersky w sieciach federalnych, zarzucając firmie powiązania z rosyjskim wywiadem. Rosyjskie prawo pozwala agencjom wywiadowczym zmuszać firmy takie jak Kaspersky do współpracy i przechwytywania komunikacji za pośrednictwem rosyjskich sieci.

Produkty Kaspersky Lab są również zakazane na Ukrainie od 2015 roku, kiedy to kraj nałożył sankcje na Federację Rosyjską. W 2016 roku sankcje te zostały przedłużone, co zmusiło firmę do likwidacji swojej „córki” na Ukrainie.

Zakaz sprzedaży oprogramowania Kaspersky w Stanach Zjednoczonych podkreśla rosnące napięcia geopolityczne i obawy związane z cyberbezpieczeństwem. Decyzja ta ma dalekosiężne konsekwencje zarówno dla firmy Kaspersky, jak i dla szeroko pojętego bezpieczeństwa narodowego w USA.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *