Administrator musi współpracować z Prezesem UODO – potwierdza WSA

fot. freepik

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził obowiązek współpracy administratorów danych z Prezesem UODO, odrzucając skargę spółki na nałożoną karę. Spółka została ukarana grzywną 56 tysięcy złotych za brak reakcji na wezwania organu nadzorczego i nieprzedstawienie pełnomocnictwa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził obowiązek administratorów danych do współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). W wyroku z 21 czerwca 2024 roku (sygn. akt II SA/Wa 2216/23), sąd oddalił skargę spółki handlowej na decyzję Prezesa UODO, która nałożyła na firmę karę w wysokości 56 tysięcy złotych.

Powodem nałożenia kary był brak reakcji spółki na wielokrotne wezwania Prezesa UODO do złożenia wyjaśnień. Spółka nie dostarczała pełnych odpowiedzi na pytania organu nadzorczego, przesyłając je z opóźnieniem, oraz nie przedstawiła dokumentu pełnomocnictwa, potwierdzającego uprawnienia pracownika do reprezentowania firmy przed Prezesem UODO.

Sąd uznał, że brak współpracy z Prezesem UODO może prowadzić do nieuzasadnionego wydłużenia postępowania administracyjnego oraz utrudniać dokładne rozpoznanie sprawy. Tego typu postępowanie administratora narusza prawa osoby, której dane dotyczą, oczekującej na rozstrzygnięcie złożonej skargi.

Decyzja Prezesa UODO, będąca przedmiotem sporu, miała sygnaturę DOKE.561.8.2023.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *