Karolina Sielska-Bielska: Zmiany w modelu real-time stały się kluczowe

Cyfryzacja i zaawansowane technologie stają się kluczowe dla funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. W odpowiedzi na te potrzeby, Symfonia, producent i dostawca rozwiązań wspierających procesy biznesowe, uruchomiła program Symfonia Lab.

Cyfryzacja i zaawansowane technologie stają się kluczowe dla funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. W odpowiedzi na te potrzeby, Symfonia, producent i dostawca rozwiązań wspierających procesy biznesowe, uruchomiła program Symfonia Lab.

Inicjatywa ta ma na celu tworzenie i udoskonalanie oprogramowania z aktywnym udziałem użytkowników na każdym etapie procesu, co pozwala na lepsze dopasowanie produktów do realnych potrzeb firm. Symfonia Lab standaryzuje prace nad tworzeniem oprogramowania, opierając się na opiniach i sugestiach klientów, zbieranych podczas konsultacji i testów. Taki model współpracy nie tylko poprawia jakość i funkcjonalność końcowych produktów, ale także zwiększa satysfakcję użytkowników, dostarczając im narzędzi, które naprawdę odpowiadają ich wymaganiom. Rozmawiamy z Karoliną Sielską-Bielską, Customer Experience[1] Manager w Symfonii, odpowiedzialna za wprowadzenie i rozwój programu Symfonia Lab.

Jakie konkretne metody i narzędzia używacie w Symfonia Lab do zbierania opinii i sugestii od użytkowników na każdym etapie procesu tworzenia oprogramowania?

  Karolina Sielska-Bielska: Symfonia od blisko trzech lat w sposób usystematyzowany bada doświadczenia klientów. Prowadzimy badania jakościowe, ilościowe, badania UX oraz testy. Obecnie jesteśmy na etapie wdrażania metody Product Discovery. Proces ten trwa już jakiś czas. Kładziemy nacisk na wprowadzanie systematycznej, ustandaryzowanej współpracy z klientami w dwóch etapach – każdy z nich jest ważny. Pierwszym z nich jest etap przed wytworzeniem produktu, gdy badamy potrzeby czy potencjał danego rozwiązania, a drugim ten moment, gdy badamy już użyteczność i implementujemy zebrane od naszych użytkowników opinie.

  W jaki sposób włączenie użytkowników do procesów wytwórczych wpływa na jakość i funkcjonalność finalnych produktów oferowanych przez Symfonię?

   K.S-B: Rozwiązania Symfonii powstały w odpowiedzi na potrzebę cyfryzowania biznesu. Od początku kierowano się w dużej mierze głosami środowiska księgowych i przedsiębiorców, tworzenie rozwiązania poprzedzała analiza wymagań legislacyjnych czy procesów, a także badań dotyczących funkcjonalności.  Żyjemy w czasach zwinnego projektowania, gdzie reagowanie na zmiany w modelu real-time stało się kluczowe. Dzięki uruchomieniu programu Symfonia Lab proces pracy z klientem ma charakter ciągły.

   Zauważamy wśród klientów uczestniczących w Symfonii Lab chęć do dzielenia się swoimi doświadczenia i opiniami. Widzimy, jak chętnie biorą udział w testowaniu zmian czy recenzowaniu funkcjonalności. Jakość rozwiązań rośnie, ponieważ zaangażowani w innowacyjny proces klienci bardzo odważnie i kreatywnie podchodzą do funkcjonalności. Odnoszą się zarówno do kwestii merytorycznych, jak na przykład konieczność ustalenia zakresu dostępu do określonych dokumentów biznesowych w zależności od kompetencji nadanych użytkownikowi oraz zwracają uwagę na aspekty wizualne.  Dostajemy kompleksową informację na bieżąco. Dzięki temu możemy sprawniej reagować na propozycje zmian, szczególnie kiedy pracujemy w środowisku chmurowym.

   Czy mogliby Państwo podać przykłady konkretnych funkcjonalności lub modyfikacji, które zostały wprowadzone w wyniku sugestii użytkowników podczas testów i konsultacji w Symfonii Lab?

    K.S-B: Współpraca z klientami w Symfonii jest prowadzona od dłuższego czasu. Przy każdym z oferowanych przez firmę produktów toczą się prace związane z poszerzeniem zrozumienia potrzeb użytkowników czy testy użyteczności. W tym sensie program Symfonia Lab powstał celem standaryzacji tych działań i systematycznych interakcji z użytkownikami. Liczne wdrożone do oprogramowania funkcje już przeszły ten etap, ale oczywiście wciąż udoskonalamy proces, który właśnie w ramach Symfonia Lab ma określony format. W tym kształcie rozpoczynamy kolejne procesy badawcze, których efekty niebawem będziemy mogli analizować.

    Jakie korzyści z perspektywy Customer Experience obserwują Państwo po wdrożeniu strategii opartej na współpracy z użytkownikami i jakie są plany na przyszłość w tym obszarze?

     K.S-B: Customer Experience jest dla nas kluczowe, bo wiemy, jak ważne jest dobre zrozumienie potrzeb i dialog z naszymi użytkownikami. W Symfonii już od kilku lat pracujemy w oparciu o badania prowadzone z klientami, mierzymy poziom satysfakcji z produktów i usług oraz wdrażamy usprawnienia. To obszar, który wciąż się zmienia i wymaga stałej uważności i pracy. Działania w Symfonią Lab są bardzo mocno związane z samym produktem, w którym wykonujemy pracę w celu podnoszenia satysfakcji naszych użytkowników. Jak wiadomo, podnoszenie zadowolenia i doświadczeń klientów przekłada się na zwiększenie ich lojalności i to jest cel, który nam przyświeca.

     Mamy w planach także zaproszenie do programu Symfonia Lab użytkowników, którzy dotąd nie korzystali z naszych rozwiązań. Wiemy, że ludzka kreatywność przynosi najlepsze innowacje.

     Słownik
     1. Customer Experience. to suma wszystkich doświadczeń jakie klient ma z naszą firmą we wszystkich możliwych kanałach kontaktu i punktach styku…
     Add a comment

     Dodaj komentarz

     Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *