Jak prawidłowo udzielać informacji zwrotnej? Model Z-FUKO-PZK

Informacja zwrotna, czyli inaczej “feedback” to najprościej mówiąc reakcja słowna jednej osoby w stosunku do drugiej osoby, mająca na celu zwrócenie uwagi na jakąś kwestię. W biznesie dotyczy to zwykle zachowań w miejscu pracy lub sposobu zarządzania. Informacja zwrotna może być udzielana w linii pionowej (przełożony – podwładny, podwładny – przełożony) lub poziomej (podwładny – podwładny).