Wyświetlam według tagu:

umiejętności

4 artykułów
więcej

O tym dlaczego ludzie poddają się tuż przed metą

Być może jest to wynikiem procesu, jaki towarzyszy rozwoju danej umiejętności. Doskonale obrazuje to pewien schemat, który mówi o tym, że w pierwszym stadium rozwoju danej umiejętności, następuje gwałtowny wzrost,każda kolejna wiedza zdobyta w tym stadium, prowadzi do wzrostu wydajności, natomiast po pewnym czasie osiągany jest punkt końcowy, po którym następuje spadek.