Wyświetlam według tagu:

kompetencje

8 artykułow
więcej

Nowe centra kompetencyjne EY

Firma doradcza EY otwiera biura swoich centrów kompetencyjnych (EY Global Delivery Services) w dwóch nowych lokalizacjach - w Warszawie oraz we Wrocławiu. Wraz z otwarciem nowych biur, EY GDS Poland poszerza swoje kompetencje o zaawansowane usługi w zakresie nowych technologii oraz badań i analiz rynkowych. W obu lokalizacjach do końca 2018 roku pracę znajdzie około 300 osób. Łączne zatrudnienie globalnej marki EY w Polsce będzie wynosiło na koniec grudnia 2018 roku ponad 4.000 osób (EY Polska wraz z EY GDS).
więcej

Co musisz wiedzieć o kompetencjach pracowników

Spośród tysięcy miejsc pracy, które powstały w Polsce w ostatnim roku, duża część to stanowiska stworzone w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Zgodnie z raportem ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2017”, między I kw. 2016 r. a I kw. 2017 r. zatrudnienie w sektorze w Polsce wzrosło o 15%. Jakie kompetencje pozwolą zdobyć stabilne zatrudnienie w 2018 roku?
więcej

O tym dlaczego ludzie poddają się tuż przed metą

Być może jest to wynikiem procesu, jaki towarzyszy rozwoju danej umiejętności. Doskonale obrazuje to pewien schemat, który mówi o tym, że w pierwszym stadium rozwoju danej umiejętności, następuje gwałtowny wzrost,każda kolejna wiedza zdobyta w tym stadium, prowadzi do wzrostu wydajności, natomiast po pewnym czasie osiągany jest punkt końcowy, po którym następuje spadek.
więcej

Polskie szkoły nie rozwijają kompetencji potrzebnych w praktyce

Zmiany zachodzące na rynku pracy sprawiają, że coraz większe znaczenie mają kompetencje miękkie. Pod względem kreatywności, pracy zespołowej czy rozwiązywania problemów wyprzedza nas większość rozwiniętych krajów. Polskie szkoły nie rozwijają potrzebnych kompetencji, wytrzymałości psychicznej, nie uczą, jak rozwiązywać problemy i prowadzić trudne rozmowy – przekonuje Robert Krool z Fundacji LifeSkills. Konieczne jest przeformułowanie lekcji, a nie samej podstawy programowej.
więcej

Zarządzanie kompetencjami

Erhard Schaschl powiedział kiedyś „przedsiębiorstwo jest tak dobre, jak dobrzy są jego ludzie”. Dziś wielu praktyków zarządzania wie (a przynajmniej ma świadomość,) jak ważne są kompetencje zawodowe pracowników dla rozwoju i sprawnego funkcjonowania organizacji.