Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

ASA

Inaczej Average Speed Answer - jedna z miar SL, średni czas odbierania połączeń. Wartość wyrażana w sekundach, liczona na dwa sposoby: od zestawienia połączenia z IVR, do odebrania telefonu przez
Wyświetlam według tagu:

Jim Chirico

2 artykułów
więcej

Sąd zatwierdził plan restrukturyzacji Avaya

Firma Avaya poinformowała, że zgodnie z rozdziałem  11 amerykańskiego kodeksu upadłościowego Sąd Upadłościowy dla Południowego Dystryktu Stanu Nowy Jork zatwierdził drugi, znowelizowany plan restrukturyzacji spółki. W efekcie firma Avaya spodziewa się zakończenia procesu restrukturyzacji przed końcem bieżącego roku.