Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

audiometria

Audiometria tonalna jest to metoda badania słuchu, służąca do oceny progu słyszenia. To badanie słuchu pozwala określić rodzaj i głębokość upośledzenia tego zmysłu - określa stopień ubytku słuchu w zależności
Wyświetlam według tagu:

grzech

1 artykuł
więcej

7 grzechów głównych telemarketingu

Tradycja wiązana z nauczaniem kościoła na temat grzechów głównych jest bardzo stara i krótko mówiąc ma przeszło 1800 lat. Początki sięgają więc okresu patrystycznego, czyli początków kościoła jako organizacji. Jednak dopiero na przełomie IV i V w. papież Grzegorz Wielki wprowadził podział na siedem grzechów, który powszechnie został przyjęty w średniowieczu i – jak wiemy - przetrwał do dzisiaj.