Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

Software as a Service

w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usługa – jeden z modeli chmury obliczeniowej, którym aplikacja jest przechowywana i wykonywana na komputerach dostawcy usługi i jest udostępniana użytkownikom przez Internet.
Wyświetlam według tagu:

cel

5 artykułow
więcej

O tym dlaczego ludzie poddają się tuż przed metą

Być może jest to wynikiem procesu, jaki towarzyszy rozwoju danej umiejętności. Doskonale obrazuje to pewien schemat, który mówi o tym, że w pierwszym stadium rozwoju danej umiejętności, następuje gwałtowny wzrost,każda kolejna wiedza zdobyta w tym stadium, prowadzi do wzrostu wydajności, natomiast po pewnym czasie osiągany jest punkt końcowy, po którym następuje spadek.