TSFinaczej Telephone Service Factor. Jedna z miar SL, określa procent połączeń odebranych w czasie nie dłuższym niż AWT. TSF występuje praktycznie w każdym Contact Center jednak istnieje kilka sposobów wyliczania TSF.

« wróć do spisu