SLinaczej Service Level. Pojęcie związane z oceną sprawności obsługi ruchu przychodzącego z wykorzystaniem różnych miar.

SL – nazywane także jako SLA to inaczej porozumienie dotyczące poziomu obsługi. Najczęściej spotykanym poziomem SL / SLA jest wartość wyrażona w procentach dotycząca ilości odebranych połączeń w ciągu 10, 20 czy 60 sekund. np. Nasze SL to 80 w 20 (80% połączeń odbieranych w 20 sekund) i wynosi 95%.

Dla różnych projektów określa się różne SL. Przyjmuje się powszechnie, że SL wyższe niż 95% jest z punktu widzenia biznesowego nieopłacalne, generujące zbyt duże koszty operacyjne.

« wróć do spisu