rotacja

rotacja

« wróć do spisu

(rotacja personelu) zwana także rotacją kadr lub rotacją pracowników, to proces, w którym pracownicy zmieniają stanowiska pracy wewnątrz organizacji, a nie opuszczają jej na stałe. Rotacja personelu może być dobrowolna lub wymuszona przez pracodawcę, a jej celem może być poprawa wyników organizacji poprzez rozwój umiejętności pracowników, utrzymanie ich motywacji, redukcja rutyny lub równoważenie obciążenia pracy.

Rotacja personelu może przyjmować różne formy, w zależności od potrzeb organizacji. Pracownicy mogą zmieniać stanowiska w ramach swojego działu lub przechodzić na inne stanowiska w innych działach lub oddziałach organizacji. Rotacja personelu może również obejmować tymczasowe przeniesienie pracownika na inny projekt lub tymczasowe awansowanie na wyższe stanowisko w celu zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia.

Korzyści z rotacji personelu obejmują rozwój kariery pracowników, zwiększenie ich motywacji, poprawę wydajności pracy i zmniejszenie fluktuacji pracowników. Jednakże rotacja personelu może być również kosztowna dla organizacji ze względu na potrzebę szkolenia nowych pracowników na nowych stanowiskach, a także wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej.

Zobacz koniecznie wskaźnik rotacji personelu.