poziom zadowolenia klienta

« wróć do spisu

Miara stopnia zadowolenia klienta z produktu, usługi oferowanej przez sprzedającego lub obsługi posprzedażowej odpowiadający oczekiwaniom klienta. Badanie poziomu zadowolenia klienta nie posiada głównego standardu. Przyjmuje się, że ocena jest dokonywana przez klienta w pięcio-, sześcio- lub dziesięciostopniowej skali w ciągu stałego odstępu czasu od ostatniej interakcji. Najczęściej – tuż po zakończeniu rozmowy, od godziny do 6 godzin po – lub następnego dnia.

« wróć do spisu