połączenia nieobsłużonewartość wyrażona w liczbie (rzadko w procentach) oznaczająca różnicę między wszystkimi skierowanymi do obsługi połączeniami, a połączeniami obsłużonymi.

« wróć do spisu