Mean Time Between Failures

« wróć do spisu

(inaczej MTBF) to metryka wydajności, która odnosi się do średniego czasu pomiędzy awariami urządzenia, systemu lub komponentu. MTBF jest miarą, która określa, jak długo urządzenie lub system pracuje bez awarii przed kolejną awarią.

MTBF jest często używany do oceny niezawodności i trwałości urządzeń lub systemów. Im wyższy MTBF, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia awarii, a tym samym większa niezawodność i wydajność. MTBF może być obliczony na podstawie danych z testów wytrzymałościowych, danych historycznych dotyczących awarii lub na podstawie danych z monitorowania parametrów pracy urządzenia lub systemu.

Warto jednak pamiętać, że MTBF nie odnosi się do czasu potrzebnego na naprawę urządzenia lub systemu po awarii, tylko określa średni czas między awariami.