Connect with us

KPI

KPI (z ang. Key Performance Indicators) czyli kluczowe wskaźniki sukcesu to możliwie krótka lista miar i parametrów, która została wybrana przez kierownictwo działu/firmy jako wskaźniki określające wartościowe wskaźniki sukcesu. Są to jednocześnie najważniejsze wskaźniki stanowiące podstawowe miary pozwalające ocenić skuteczność realizowanych działań.

Celem KPI jest usystematyzowanie obszarów dokonywania pomiarów, aby przedstawić możliwie najszersze spektrum obrazu aktualnych działań działu firmy. W głównej mierze służą do pokazywania efektów działań i skutków zmian dokonywanych w organizacji celem podniesienia jej skuteczności i/lub efektywności.

KPI mogą dotyczyć wymiarów finansowych, operacyjnych, kadrowych, funkcjonowania firmy, działu lub samego procesu.

« Back to Glossary Index
Czytaj dalej
Reklama
Może to także Ciebie zainteresuje...
Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE