Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

SCV

Pojedyncze spojrzenie na klienta to indywidualne, całościowe rozumienie jednego klienta, które jest określane na podstawie danych dostępnych dla danej organizacji. SCV bierze pod uwagę wszystkie dostępne dane, obejmujące lojalność klienta, konkretne punkty kontaktu z klientem oraz zaangażowanie w serwisach społecznościowych (jako niewyczerpujące przykłady).

Często różne kanały są obsługiwane przez różne działy w firmie, dlatego SCV łączy wszystkie dostępne dane, aby stworzyć jasny, jednolity obraz klienta.

KPI

« wróć do spisu

KPI (z ang. Key Performance Indicators) czyli kluczowe wskaźniki sukcesu to możliwie krótka lista miar i parametrów, która została wybrana przez kierownictwo działu/firmy jako wskaźniki określające wartościowe wskaźniki sukcesu. Są to jednocześnie najważniejsze wskaźniki stanowiące podstawowe miary pozwalające ocenić skuteczność realizowanych działań.

Celem KPI jest usystematyzowanie obszarów dokonywania pomiarów, aby przedstawić możliwie najszersze spektrum obrazu aktualnych działań działu firmy. W głównej mierze służą do pokazywania efektów działań i skutków zmian dokonywanych w organizacji celem podniesienia jej skuteczności i/lub efektywności.

KPI mogą dotyczyć wymiarów finansowych, operacyjnych, kadrowych, funkcjonowania firmy, działu lub samego procesu.

« wróć do spisu