KPIKPI (z ang. Key Performance Indicators) czyli kluczowe wskaźniki sukcesu to możliwie krótka lista miar i parametrów, która została wybrana przez kierownictwo działu/firmy jako wskaźniki określające wartościowe wskaźniki sukcesu. Są to jednocześnie najważniejsze wskaźniki stanowiące podstawowe miary pozwalające ocenić skuteczność realizowanych działań.

Celem KPI jest usystematyzowanie obszarów dokonywania pomiarów, aby przedstawić możliwie najszersze spektrum obrazu aktualnych działań działu firmy. W głównej mierze służą do pokazywania efektów działań i skutków zmian dokonywanych w organizacji celem podniesienia jej skuteczności i/lub efektywności.

KPI mogą dotyczyć wymiarów finansowych, operacyjnych, kadrowych, funkcjonowania firmy, działu lub samego procesu.

« wróć do spisu