Hype Cycle GartneraHype Cycle Gartnera (lub inaczej Gartner Hype Cycle) – graficzne przedstawienie kolejnych stadiów zainteresowania oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w poszczególnych branżach i obszarach gospodarki.  Obrazuje on zarówno dojrzałość jak i tendencje wskazujące na poziom zainteresowania technologii lub aplikacji przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjały znaczeniowego dla rozwiązywalności problemów biznesowo-organizacyjnych.

Dzielony jest na pięć stadiów:

  • innovation trigger – “spust innowacyjności“, czyli początek istnienia nowej technologii i zainteresowania wokół niej; wszyscy o tym mówią – mało kto widział to na własne oczy
  • peak of inflated expectations – “szczyt zawyżonych oczekiwań“, czyli moment gdy wyobrażenia i oczekiwania na temat danej technologii uzyskują najwyższy poziom; jeśli wokół technologii narosła jakaś bańka spekulacyjna, to to jest ta chwila gdy za chwilę pęknie…
  • trough of disillusionment – “koryto rozczarowania“, czyli zderzenie oczekiwań z ograniczeniami i wadami danej technologii; nagle okazuje się, że technologia jest beznadziejna, nie warto się nią zajmować, a wiele firm, które zaczęły się w niej specjalizować – upada
  • slope of enlightenment – “krzywa oświecenia“, czyli stopniowy powrót użytkowników do danej technologii, pogodzonych z jej ograniczeniami i wadami; abstrahując od problemów, okazuje się jednak, że technologia jest dość przydatna w określonych obszarach i warto w nią inwestować czas i pieniądze
  • plateau of productivity – “płaskowyż produktywności“, czyli wykorzystywanie danej technologii w codziennych procesach wytwórczych.

Na krzywej naniesione są jej szczegółowe dziedziny, z oznaczeniem w jakim okresie dane stadium zostanie osiągnięte: mniej niż 2 lata, 2 do 5 lat, 5 do 10 lat oraz powyżej 10 lat.

Przykładowe wykresy dla CX i customer services:

« wróć do spisu