grafik

« wróć do spisu

lub grafik pracy. Krótkookresowy (tygodniowy, dwutygodniowy lub miesięczny – rzadziej dzienny) plan pracy agentów call center. Do planowania grafiku może służyć oprogramowanie WFM.

« wróć do spisu