FIFOinaczej First In First Out lub (FCFS) – First Come First Served – rodzaj kolejkowania żądań, zakładający obsługę według kolejności przybycia. Oznacza to, że kolejne napływające żądanie czeka na zakończenie obsługi wcześniejszego.

« wróć do spisu