Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

ASA

Inaczej Average Speed Answer - jedna z miar SL, średni czas odbierania połączeń. Wartość wyrażana w sekundach, liczona na dwa sposoby: od zestawienia połączenia z IVR, do odebrania telefonu przez

disasterz ang. awaria. W call center nagła awaria powodująca długotrwałe i kosztowne zakłócenia w funkcjonowaniu organizacji. Firmy – aby zabezpieczyć się przed konsekwencjami awarii, w swoim planie na wypadek awarii, budują osobne, odseparowane miejsca, w których mogą pracować przetransportowani z głównego miejsca awarii konsultanci. Disaster center budują na ogół duże organizacje, które do poprawnego działania muszą być przygotowane na wszelkie, niespodziewane i nieprzewidziane awarie.

« wróć do spisu