design thinking

« wróć do spisu

to metoda projektowania oparta na procesie myślowym, który skupia się na potrzebach użytkowników. Metoda ta zakłada, że projektanci powinni skupić się na zrozumieniu potrzeb i oczekiwań użytkowników, aby stworzyć produkty i usługi, które lepiej odpowiadają na ich potrzeby.

Design thinking wykorzystuje kilka etapów w procesie projektowania. Na początku etapu projektanci starają się zrozumieć perspektywę użytkownika i jego potrzeby. Następnie, na podstawie zebranych informacji, projektanci definiują problem, który należy rozwiązać. Kolejnym etapem jest generowanie rozwiązań i prototypowanie. W tym etapie projektanci próbują stworzyć jak najwięcej możliwych rozwiązań problemu, a następnie tworzą prototypy, które umożliwiają testowanie i iterowanie rozwiązania. Ostatni etap to wdrażanie rozwiązania.

Design thinking ma na celu zastosowanie podejścia kreatywnego w projektowaniu, co umożliwia projektantom myślenie poza utartymi schematami i tworzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań. Dzięki temu metoda ta może być wykorzystywana w projektowaniu różnych produktów i usług, a także w rozwiązywaniu problemów biznesowych.