Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

Software as a Service

w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usługa – jeden z modeli chmury obliczeniowej, którym aplikacja jest przechowywana i wykonywana na komputerach dostawcy usługi i jest udostępniana użytkownikom przez Internet. Eliminuje to potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta. Model SaaS przerzuca obowiązki instalacji, zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z klienta na dostawcę usługi. W efekcie użytkownik oddaje kontrolę nad oprogramowaniem dostawcy i obowiązek zapewnienia ciągłości jego działania. Istotą biznesową oprogramowania w modelu SaaS, decydującą o jej rosnącej popularności jest to, że użytkownik kupuje działające rozwiązanie o określonej funkcjonalności bez konieczności wchodzenia w zagadnienia związane z infrastrukturą informatyczną oraz zapleczem technicznym. W wielu przypadkach SaaS umożliwia dostęp do najnowszych technologii informatycznych bez długotrwałych wdrożeń i dużych inwestycji. Model SaaS zakłada najczęściej cykliczne opłaty (abonament) za dostęp do programu, staje się to dla użytkownika wydatkiem stałym, a nie jednorazowym w momencie zakupu. Z punktu widzenia dostawcy SaaS zapewnia lepszą ochronę jego własności intelektualnej, producent może we własnym zakresie udostępniać swoją aplikację, lub przekazać to zadanie wyspecjalizowanej firmie
ZGŁOŚ TEMAT

Daj nam CYNK :)

design thinking

« wróć do spisu

to metoda projektowania oparta na procesie myślowym, który skupia się na potrzebach użytkowników. Metoda ta zakłada, że projektanci powinni skupić się na zrozumieniu potrzeb i oczekiwań użytkowników, aby stworzyć produkty i usługi, które lepiej odpowiadają na ich potrzeby.

Design thinking wykorzystuje kilka etapów w procesie projektowania. Na początku etapu projektanci starają się zrozumieć perspektywę użytkownika i jego potrzeby. Następnie, na podstawie zebranych informacji, projektanci definiują problem, który należy rozwiązać. Kolejnym etapem jest generowanie rozwiązań i prototypowanie. W tym etapie projektanci próbują stworzyć jak najwięcej możliwych rozwiązań problemu, a następnie tworzą prototypy, które umożliwiają testowanie i iterowanie rozwiązania. Ostatni etap to wdrażanie rozwiązania.

Design thinking ma na celu zastosowanie podejścia kreatywnego w projektowaniu, co umożliwia projektantom myślenie poza utartymi schematami i tworzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań. Dzięki temu metoda ta może być wykorzystywana w projektowaniu różnych produktów i usług, a także w rozwiązywaniu problemów biznesowych.