Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

routing połączeń

Wyznaczanie trasy i wysłanie nią połączeń telefonicznych. Koordynacją trasy połączeń zarządza urządzenie węzłowe, w którym kształtowany jest ruch sieciowy, nazywane jest routerem – jego rolę może pełnić np. komputer stacjonarny czy oddzielne dedykowane urządzenie.

contact center

« wróć do spisu

wydzielona z organizacji jednostka zajmująca się ogółem kontaktów z klientami przedsiębiorcy poprzez nieograniczoną ilość dostępnych kanałów kontaktu. Do najczęstszych wykorzystywanych kanałów należą: telefon, e-mail, czat, sms, videoczat, web collaboration, social media etc.

Przychodzące do contact center kontakty klientów wchodzą najczęściej do wspólnej kolejki oczekującej (IVR, kolejkowanie wg. zasady LIFO lub FIFO), gdzie nadawane są im priorytety a następnie kierowane są według ściśle określonych reguł do obsługujących je konsultantów.

Głównym celem działania contact center jest zapewnienie możliwie pełnego, szybkiego (a więc także sprawnego) wsparcia sprzedażowego i obsługowego (w tym pomocy technicznej).

« wróć do spisu