CAGR

« wróć do spisu

CAGR, czyli skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (ang. Compound Annual Growth Rate) – jest to średni wskaźnik rocznego wzrostu w badanym okresie, przy założeniu, że roczne wzrosty są dodawane do wartości bazy następnego okresu.

Wskaźnik CAGR obliczany jest za pomocą wzoru:

 

gdzie :

V(t0) – wartość początkowa
V(tn) – wartość końcowa
t0 – rok początku badania
tn – rok końca badania
« wróć do spisu