average revenue per unit(inaczej: ARPU) – wskaźnik określający średni przychód na jednostkę (np. na jednego klienta).

« wróć do spisu