autoryzacja

« wróć do spisu

czynność polegająca na sprawdzeniu, czy osoba uwierzytelniona (patrz: autentykacja) ma prawo do korzystania z danego zasobu/bazy.

« wróć do spisu