autentykacja(inaczej: uwierzytelnianie) sprawdzenie, czy dany użytkownik istnieje w systemie (bazie).

« wróć do spisu