Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

4G

Telefonia komórkowa czwartej generacji (4G) - standard telefonii komórkowej, następca 3G. Polega na przesyłaniu dźwięku i danych za pomocą komutacji pakietów opartej na IP. Posiada uproszczoną architekturę sieci szkieletowej oraz polepszoną przepływność w sieci radiowej w stosunku do poprzednich standardów. Polska jest czwartym krajem na świecie, gdzie uruchomiono transmisję w tym standardzie

ATL

« wróć do spisu

Above the line, ang. “powyżej linii” jest rodzajem strategii marketingowej skierowanej do odbiorcy masowego bez personalizowania przekazu z wykorzystaniem szerokiego spektrum mediów (tv, radio, prasa, internet). Tym mianem określa się kampanie realizowane za pomocą mass mediów – w telewizji, radiu, prasie, kinie, a także w postaci bilbordów i plakatów. ATL to również kreatywne formy reklamy outdoorowej.

Największą korzyścią kampanii ATL jest zasięg, ale nie istnieje, lub jest bardzo ograniczona możliwość personalizacji grupy docelowej. Odróżnieniem kampanii ATL jest kampania BTL, która ma możliwość skierowania jej do konkretnych grup odbiorców.