4GTelefonia komórkowa czwartej generacji (4G) – standard telefonii komórkowej, następca 3G. Polega na przesyłaniu dźwięku i danych za pomocą komutacji pakietów opartej na IP. Posiada uproszczoną architekturę sieci szkieletowej oraz polepszoną przepływność w sieci radiowej w stosunku do poprzednich standardów.

Polska jest czwartym krajem na świecie, gdzie uruchomiono transmisję w tym standardzie

« wróć do spisu