Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

4G

Telefonia komórkowa czwartej generacji (4G) - standard telefonii komórkowej, następca 3G. Polega na przesyłaniu dźwięku i danych za pomocą komutacji pakietów opartej na IP. Posiada uproszczoną architekturę sieci szkieletowej oraz polepszoną przepływność w sieci radiowej w stosunku do poprzednich standardów. Polska jest czwartym krajem na świecie, gdzie uruchomiono transmisję w tym standardzie

Słownik branżowy

Abandon rate

Lub abandon – odsetek porzuconych połączeń / wywołań. Jest to proporcja…

ABC

always be closing (ABC) – hasło pro-sprzedażowe mówiące o tym, aby nieustannie…

AWT

Średni akceptowalny przez klientów czas oczekiwania na…

AET

Inaczej Average Excess Time. Jedna z miar SL, średnie przekroczenie AWT…

ARPU

(average revenue per unit) – wskaźnik określający średni przychód na jednostkę (np. na jednego klienta)…

Outsourcing contact center

Zarządzanie jakością