Prezes UODO powołał Społeczny Zespół Ekspertów

4 czerwca 2024 roku w Warszawie Mirosław Wróblewski, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), powołał Społeczny Zespół Ekspertów. Tego samego dnia odbyło się inauguracyjne spotkanie zespołu, który ma pełnić rolę opiniodawczo-doradczą przy Prezesie Urzędu.

Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się podczas konferencji UODO zatytułowanej „Ochrona danych osobowych w UE. Dokąd zmierzamy w przededniu wyborów europejskich?”.

Nowo powołany zespół ma wspierać Prezesa UODO w realizacji jego zadań określonych przepisami prawa. Do jego głównych obowiązków należy doradztwo i wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Prezesa, rekomendowanie inicjatyw w obszarze ochrony danych osobowych oraz przygotowywanie ekspertyz i stanowisk w porozumieniu z PUODO. Członkowie zespołu będą również promować dobre praktyki oraz realizować inne zadania związane z ochroną danych osobowych, zwłaszcza w kontekście nowych technologii.

– To jest inicjatywa, która w pełni będzie współgrać z pracami prowadzonymi w Urzędzie, która będzie się toczyć jednocześnie z publicznymi konsultacjami, które rozpoczęliśmy w zakresie dwóch poradników – o zatrudnieniu oraz o zgłaszaniu naruszeń ochrony danych osobowych. Zespół ekspertów będzie nas w tych pracach wspierać – powiedział Mirosław Wróblewski, prezes UODO.

Podczas inauguracyjnego spotkania omawiano najważniejsze kwestie, w tym przetwarzanie danych osobowych w kontekście nadchodzącej ustawy o sygnalistach oraz rosnące zagrożenia cyberbezpieczeństwa. – Dzisiaj ochronę danych osobowych musimy traktować także jako system bezpieczeństwa czy wręcz obronności kraju, dlatego wraz z zespołem będziemy pracować nad propozycjami w tym zakresie, także dotyczącym analizy ryzyk, z którymi mogą spotkać się administratorzy w poszczególnych branżach – dodał Wróblewski.

W skład Społecznego Zespołu Ekspertów weszli wybitni specjaliści z zakresu ochrony danych osobowych, prawa, legislacji, nowych technologii i nauki. Przewodniczącym zespołu został dr Mirosław Gumularz. Pozostali członkowie to: mec. Roman Bieda, dr Dominika Dörre-Kolasa, mgr inż. Tomasz Izydorczyk, Wojciech Klicki, dr Paweł Litwiński, dr Dominik Lubasz, dr hab. Arwid Mednis, dr inż. Rafał Tomasz Prabucki, Andrzej Rybus–Tołłoczko, dr hab. Marlena Sakowska–Baryła, dr Aneta Sieradzka, dr hab. Marek Świerczyński, mgr inż. Mariola Więckowska oraz dr Krzysztof Wygoda.

Członkowie zespołu będą działać na zasadzie społecznej, bez wynagrodzenia za swoją pracę.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *