Już nie tylko UOKiK przygląda się chińskim marketplace’om

Rząd podejmuje działania w ochronie polskich konsumentów: Temu i Shein pod lupą

28 maja 2024 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) ogłosiło intensyfikację działań mających na celu ochronę interesów polskich konsumentów. W odpowiedzi na liczne sygnały o nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem platform e-commerce Temu i Shein, resort zwrócił się do obu firm o udzielenie wyjaśnień.

Popularność i problemy platform

Platformy Temu oraz Shein zyskały ogromną popularność w Polsce. Według danych Gemius Mediapanel, w styczniu 2024 roku z aplikacji Temu i portalu temu.com korzystało 14,9 miliona użytkowników, a z Shein i portalu shein.com ponad 6 milionów. Pomimo tego sukcesu, zgłoszenia od konsumentów i przedsiębiorców wskazują na liczne naruszenia przepisów, zarówno krajowych, jak i unijnych.

Zarzuty wobec Temu

Analizy MRiT oraz zgłoszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK[1]) ujawniły szereg nieprawidłowości w działaniu platformy Temu:

 • Nieprzestrzeganie Dyrektywy Omnibus – brak informowania o cenach obowiązujących 30 dni przed obniżką.
 • Stosowanie presji konsumenckiej – wykorzystywanie “liczników” oraz komunikatów sugerujących pośpiech, takich jak „Popularne! Prawie wyprzedane”.
 • Niejasne ceny towarów – wykorzystywanie nieprecyzyjnych określeń dotyczących cen.
 • Niewłaściwe informowanie o minimalnej wartości zamówienia – informacja podawana dopiero na końcowym etapie zakupów.
 • Wprowadzające w błąd komunikaty o kuponach – brak jasnych warunków korzystania z kuponów oraz stosowanie niedozwolonych klauzul.
 • Naruszenia praktyk marketingowych – wielokrotne zachęcanie do wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, mimo braku zgody użytkownika.
 • Pozorne gwarancje cenowe i dostaw – obietnice korekty ceny w ciągu 30 dni oraz gwarancje dostawy za pobraniem okazują się nieprawdziwe.
 • Brak informacji o sprzedających – brak danych kontaktowych i podziału obowiązków między platformą a sprzedawcami.

Zarzuty wobec Shein

Podobne nieprawidłowości stwierdzono w przypadku platformy Shein:

 • Nieprzestrzeganie Dyrektywy Omnibus – brak prezentacji wcześniejszych cen przed obniżkami.
 • Wprowadzające w błąd oceny produktów – brak informacji o autentyczności opinii oraz sposobie ich weryfikacji.
 • Greenwashing – twierdzenia ekologiczne bez rzetelnych podstaw.
 • Niejasne zasady kuponów – brak informacji, dla których produktów można użyć kuponów.
 • Brak informacji o sprzedających – podobnie jak w przypadku Temu, brak danych kontaktowych i jasnego podziału obowiązków.

Działania Ministerstwa

Ministerstwo Rozwoju i Technologii podjęło kroki w celu wyjaśnienia i usunięcia wykrytych nieprawidłowości. Resort oczekuje na odpowiedzi od platform Temu i Shein, które będą podstawą do dalszych działań mających na celu ochronę polskich konsumentów i zapewnienie przestrzegania prawa przez te globalne marketplace’y.

Słownik
1. UOKiK. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji państwowej. Odpowiada bezpośrednio przed Prezesem Rady Ministrów. Powoływany jest…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *