PwC zakupiło 100 tys. licencji ChatGPT Enterprise od OpenAI

29 maja br. PwC, jedna z największych firm rachunkowych i doradczych na świecie, ogłosiła podpisanie umowy z OpenAI na zakup ponad 100,000 licencji na ChatGPT Enterprise.

Umowa ta uczyniła PwC największym użytkownikiem produktu ChatGPT[1] Enterprise i pierwszym resellerem OpenAI. PwC planuje wykorzystać możliwości generatywnej sztucznej inteligencji ChatGPT Enterprise do wsparcia swoich usług audytorskich, podatkowych i doradczych.

PwC nie ujawniło szczegółowych warunków finansowych ani[3] długości trwania umowy. Umowa jest częścią większego zobowiązania PwC do inwestowania w sztuczną inteligencję na kwotę miliarda dolarów w ciągu trzech lat, które rozpoczęło się w kwietniu 2023 roku.

PwC będzie wykorzystywać najnowszy model językowy OpenAI, GPT[2]-4o, do takich zadań jak przegląd deklaracji podatkowych, generowanie odpowiedzi na propozycje, asystenci cyklu życia oprogramowania oraz generowanie dashboardów i raportów. Firma posiada 75,000 licencji na ChatGPT Enterprise dla swoich pracowników w USA i 26,000 dla pracowników w Wielkiej Brytanii.

– Jesteśmy firmą opartą na wiedzy, a generatywna sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej efektywna w udostępnianiu i skalowaniu wiedzy – powiedział Bret Greenstein, partner PwC i lider inicjatywy generatywnej AI.

Źródło: Techrepublic

Słownik
1. ChatGPT. to duża sieć neuronowa, która jest modelem językowym opartym na architekturze GPT-3.5 i jest wykorzystywana do generowania odpowiedzi…
2. GPT. (inaczej Generative Pretrained Transformer) rodzaj modelu językowego opracowanego przez OpenAI. Model GPT jest oparty na architekturze Transformer, która…
3. ani. inaczej Automatic Number Identification lub caller id – numer telefonu dzwoniącego. Total 0 Shares Share 0 Tweet 0…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *