Europejskie firmy odmawiają współpracy z powodu braku informacji o ryzyku

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Dun & Bradstreet, lidera w dostarczaniu danych i analiz biznesowych, ujawnia znaczące wyzwania, z jakimi borykają się europejskie firmy w obszarze zarządzania ryzykiem i compliance.

Wyniki wskazują, że aż 55 proc. europejskich przedsiębiorstw odrzuciło potencjalnego klienta z powodu braku możliwości oceny ryzyka współpracy. W Polsce ten odsetek wynosi 41 proc.

Wyzwania compliance w europejskich firmach

Badanie podkreśla rosnącą presję na zespoły compliance, wynikającą z dynamicznych zmian regulacyjnych i prawnych. Aż 61 proc. ankietowanych firm przyznało, że nadmierne obciążenie pracą i konieczność reagowania na codzienne problemy utrudnia im proaktywne zarządzanie ryzykiem. Co więcej, zapotrzebowanie na pracę zespołów compliance wzrosło o 30 proc. w ciągu ostatniego roku, podczas gdy 62 proc. firm nie dysponuje dodatkowym budżetem na zapewnienie zgodności z przepisami.

Irena Sajnacka, AML Officer, Senior Business Consultant w Dun & Bradstreet Poland:
Dzisiaj przedsiębiorcy stoją przed wieloma wyzwaniami. Bezmiarem nowych regulacji prawnych, koniecznością powszechnej digitalizacji firm czy trudem codziennego funkcjonowania na globalnym rynku. W wielu przypadkach nagłe zmiany są zwykłą koniecznością, np. wprowadzenie na Rosję sankcji gospodarczych w związku z ich atakiem na Ukrainę, czy wszelkie ryzyka środowiskowe (ESG), które w procesach KYC nabierają coraz większego znaczenia. Brak automatyzacji procesów w połączeniu z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością, z racji konieczności wykonywania manualnej pracy, skutkuje nie tylko spadkiem efektywności w zespołach compliance, możliwymi pomyłkami czy błędnymi decyzjami, ale przede wszystkim naraża firmę na straty wizerunkowe i finansowe. Dostęp do właściwych danych w połączeniu z pełną automatyzacją procesów decyzyjnych i nowoczesną technologią pozwoli przedsiębiorcom na zapewnienie zgodności firmy z literą prawa, ale i oszczędność czasu i pieniędzy.

Brak odpowiednich narzędzi i automatyzacji

Z badania wynika, że 56 proc. europejskich firm nie ma odpowiednich narzędzi do długoterminowego zarządzania polityką KYC (poznaj swojego klienta) i compliance. Dodatkowo 62 proc. pracowników działów compliance wykonuje swoje zadania manualnie, co sprawia, że ich praca jest mało efektywna i czasochłonna, a podejmowane decyzje są opóźnione.

Technologia i automatyzacja jako klucz do sukcesu

Pomimo tych wyzwań, niemal dwie trzecie respondentów (71 proc.) uważa, że technologia i szybka analiza danych będą kluczowe dla oceny ryzyka i podejmowania inteligentnych decyzji w przyszłości. Automatyzacja jest postrzegana jako sposób na oszczędność czasu i kosztów w procesach kontrolnych przez 66 proc. firm, a 67 proc. badanych twierdzi, że automatyczne narzędzia pozwalają na bardziej dogłębne badanie skomplikowanych przypadków.

Polska na tle Europy

Polscy przedsiębiorcy również zmagają się z wyzwaniami compliance, ale wykazują znaczące zaangażowanie w inwestycje w nowe technologie. Aż 55 proc. polskich firm już inwestuje w sztuczną inteligencję, aby usprawnić procesy compliance, a 65 proc. uważa, że AI zwiększy bezpieczeństwo firmy i poprawi zarządzanie ryzykiem.

Główne ryzyka i priorytety

Dla polskich przedsiębiorców największymi ryzykami są wymogi cyberbezpieczeństwa (37 proc.), bieżący monitoring zmian regulacyjnych (35,7 proc.) oraz przeciwdziałanie oszukańczym metodom związanym ze sztuczną inteligencją (29,8 proc.). Ponad połowa compliance officerów w Polsce zauważa wzrost roboczogodzin poświęconych na przeciwdziałanie praniu pieniędzy, kontrolę eksportu, zarządzanie łańcuchami dostaw i monitoring list sankcyjnych.

Wnioski

Badanie Dun & Bradstreet jasno pokazuje, że europejskie firmy, w tym polskie, muszą zmierzyć się z rosnącymi wyzwaniami w zakresie zarządzania ryzykiem i compliance. Wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, może być kluczem do efektywniejszego i bardziej ekonomicznego zarządzania tymi procesami w przyszłości.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *