UOKiK stawia zarzuty BOLD LLC: automatyczna subskrypcja bez jasnych informacji

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny ogłosił zarzuty wobec firmy BOLD LLC, operatora popularnego serwisu do tworzenia CV – interviewme.pl.

Firma jest podejrzewana o wprowadzanie konsumentów w błąd poprzez niejasne informowanie o automatycznie odnawiających się subskrypcjach, co może skutkować karą finansową wynoszącą nawet do 10% obrotu spółki.

Wiele osób poszukujących pracy korzysta z narzędzi online do tworzenia profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, takich jak CV i listy motywacyjne. Serwis interviewme.pl przyciąga użytkowników możliwością darmowego korzystania z kreatora dokumentów, jednakże w momencie próby pobrania lub wydrukowania gotowych plików, użytkownicy muszą uiścić opłatę. Co więcej, okazuje się, że dokonując tej płatności, subskrypcja jest automatycznie odnawiana co miesiąc.

Z analizy UOKiK[1] wynika, że serwis interviewme.pl nie informuje swoich użytkowników w sposób przejrzysty i zrozumiały o ograniczeniach darmowych opcji oraz o automatycznym odnawianiu subskrypcji. Informacje na temat opłat są prezentowane w mało widoczny sposób – drobnym i jasnym drukiem na szarym tle, co utrudnia ich dostrzeżenie. Subskrypcja, która na początku kosztuje 6 zł za 14 dni, po upływie tego okresu jest automatycznie odnawiana za 59,90 zł co 28 dni lub 79,90 zł kwartalnie.

Konsumenci, którzy zgłosili skargi, twierdzą, że byli zaskoczeni regularnymi opłatami, które były pobierane z ich konta. Wskazują, że sposób prezentacji tych informacji nie przyciągał uwagi, a usługa stworzenia CV nie sugerowała, że będzie wiązała się z cyklicznymi opłatami. “Dokonałam zakupu jednorazowego. Bo taką opcję chciałam i taką mieliście na stronie. I na pewno nie godziłam się na automatyczne przedłużanie subskrypcji” – napisała jedna z konsumentek.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny podkreślił, że użytkownicy serwisu, poświęcający czas na przygotowanie dokumentów, mogą niechętnie ponosić dodatkowe koszty, zwłaszcza jeśli myślą, że opłata jest jednorazowa.

Spółka BOLD LCC mogła celowo tak skonstruować serwis interviewme.pl, żeby utrudnić dostęp do niektórych informacji. Tymczasem kwestie ceny oraz zasad płatności powinny być wyraźnie komunikowane od początku informowania o usłudze, żeby konsument mógł podjąć świadomą decyzję, czy chce z niej skorzystać – dodał Chróstny.

Jeżeli zarzuty się potwierdzą, BOLD LLC grozi kara do 10% obrotu, co stanowi poważne zagrożenie dla finansów firmy. UOKiK kontynuuje dochodzenie w tej sprawie, mając na celu ochronę praw konsumentów i zapewnienie transparentności działań na rynku usług online.

Słownik
1. UOKiK. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji państwowej. Odpowiada bezpośrednio przed Prezesem Rady Ministrów. Powoływany jest…
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *