Koszt wdrożenia technologii nie jest ważny dla 56% polskich managerów

Nowe spojrzenie polskich menedżerów na koszty technologii: długoterminowy zwrot z inwestycji kluczowym kryterium.

Zmieniające się podejście polskich przedsiębiorstw do inwestycji technologicznych jest coraz bardziej widoczne. Według najnowszego raportu „Biznes napędzany cyfrowo. Rozwój w obliczu Przemysłu 5.0” opublikowanego przez SAP Polska, aż 56% polskich menadżerów uważa, że koszt wdrożenia technologii nie powinien być głównym kryterium wyboru. Zamiast tego, coraz większą wagę przykłada się do długoterminowego zwrotu z inwestycji.

Ewolucja myślenia o kosztach

Raport SAP Polska wskazuje na istotną ewolucję w podejściu do kosztów technologicznych w polskich firmach. Menedżerowie coraz częściej koncentrują się na długoterminowej efektywności kosztowej i zwrocie z inwestycji, co jest kluczowym elementem budowania przewagi konkurencyjnej. Z badań wynika, że 61% menedżerów zgadza się, iż zarówno koszt wdrożenia, jak i długoterminowy zwrot z inwestycji są równie ważne. W szczególności przedstawiciele przemysłu (75%), sektora IT (69%) oraz handlu (61%) podkreślają znaczenie obu tych czynników przy podejmowaniu decyzji technologicznych.

Jednak nie wszyscy są zgodni w tej kwestii. Tylko 18% respondentów nie zgadza się z tezą, że koszt wdrożenia nie powinien być głównym kryterium wyboru technologii, podczas gdy reszta pozostaje niezdecydowana.

Chmura jako dowód zmiany

Rosnąca popularność rozwiązań chmurowych w polskich firmach jest dowodem na zmianę podejścia do inwestycji technologicznych. Według raportu SAP Polska, kluczowe czynniki decydujące o przejściu na model chmurowy to niższe koszty wykorzystania oprogramowania (35%) oraz wygoda, wynikająca z dostępu do danych i usług z dowolnego miejsca (35%). Ponadto, elastyczność rozwiązań (33%) i ich dopasowanie do pracy zdalnej (32%) również odgrywają istotną rolę. Długofalowa redukcja kosztów związanych z utrzymaniem systemów jest jednym z najważniejszych motywów, które skłaniają firmy do migracji do chmury (34%).

Rola sztucznej inteligencji

Również w przypadku technologii opartych na sztucznej inteligencji (AI) polskie firmy dostrzegają korzyści płynące z długoterminowego zwrotu z inwestycji. Aż 38% menedżerów wskazuje, że perspektywa wyższej efektywności kosztowej motywuje ich do inwestycji w AI, natomiast 36% zwraca uwagę na konieczność szybkiej optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Eksperci o zmianie podejścia

Dorota Zaremba, wiceprezeska i dyrektorka sprzedaży w SAP Polska, podkreśla, że polskie przedsiębiorstwa coraz bardziej doceniają wartość długoterminowych inwestycji technologicznych.

Polskie przedsiębiorstwa coraz bardziej zdają sobie sprawę z wartości inwestycji technologicznych i patrzą na nie w perspektywie długoterminowego zysku, a nie jedynie inicjalnych kosztów wdrożenia. Dla dostawców usług i technologii, dostosowanie się do zmieniających się warunków i postępu technologicznego jest okazją do rozwoju jeszcze trwalszych relacji z klientami. Jednym z kluczowych kroków bywa przejście od sprzedaży oprogramowania do świadczenia usług np. z zakresu chmury, co wpływa na zmianę charakteru relacji z klientem. Staje się ona bardziej strategiczna, oparta na długofalowej perspektywie i pełnym zrozumieniu specyfiki działalności partnera oraz jego potrzeb. Naturalnym rezultatem takiej pogłębionej relacji jest poprawa wyników biznesowych obu stron tej współpracy. – komentuje Dorota Zaremba.

Raport SAP Polska jasno wskazuje, że zmiana podejścia polskich firm do kosztów technologicznych jest wyraźna i obiecująca. Przedsiębiorstwa coraz częściej kierują się długoterminowym zwrotem z inwestycji, co może przynieść korzyści zarówno im, jak i całej gospodarce.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *