Ogólnokrajowe strajki ostrzegawcze pracowników call center w Niemczech

W minioną niedzielę odbył się ogólnopolski strajk pracowników call center w Niemczech zorganizowanych przez związek zawodowy ver.di. Strajki zbiegają się z rozpoczęciem czwartej, decydującej rundy negocjacji płacowych.
fot. Freepik

Aby wzmocnić swoje żądania, VER.di ponownie wezwał pracowników do pełnodniowych strajków ostrzegawczych w poniedziałek, 13 maja. Jak poinformował związek, “ponad 2000 pracowników z regionu środkowych Niemiec odpowiedziało na wezwanie i specjalnie zorganizowanymi autobusami udało się do Poczdamu”, gdzie odbywała się duża demonstracja.

Żądania płacowe Verdi

Ver.di domaga się w tegorocznych negocjacjach płacowych dla około 70 000 pracowników Deutsche Telekom podwyżki wynagrodzeń o minimum 12 procent (nie mniej jednak niż 400 euro miesięcznie), przy okresie obowiązywania układu zbiorowego wynoszącym dwanaście miesięcy. Dodatkowo, wynagrodzenia dla uczniów i studentów zaocznych, którzy pracują w branży- mają wzrosnąć o 185 euro miesięcznie.

Jest odpowiedź pracodawców

Podczas czwartej rundy negocjacji płacowych, która miała miejsce wczoraj wieczorem w Poczdamie, pracodawcy przedstawili ulepszoną ofertę.

Doceniamy fakt, że pracodawcy złożyli ofertę, dzięki której widoczny jest ruch w naszą stronę. Nowa oferta to krok we właściwym kierunku, ale jeszcze niewystarczający, aby osiągnąć porozumienie. Dotyczy to np. proponowanego procentowego podwyższenia wynagrodzeń czy skrócenia okresu obowiązywania umowy w porównaniu z poprzednią ofertą. Oferta stanowi jednak podstawę do przedłużenia czwartej rundy negocjacji, aby uniknąć eskalacji sporu zbiorowego. Aby osiągnąć porozumienie, należy przepracować wszystkie elementy – powiedział Frank Sauerland, negocjator Ver.di

…ale negocjacje przedłużą się do piątku

Obie strony zgodziły się przedłużyć obecną czwartą rundę negocjacji płacowych do piątku, 17 maja 2024 roku. Strajki ostrzegawcze mają na celu wywarcie presji na spółkę, aby związek mógł wynegocjować lepsze warunki pracy i wynagrodzenia dla swoich członków. W piątek okaże się, czy te działania przyniosą oczekiwane rezultaty.

Negocjacje te są kluczowe dla ustalenia warunków pracy i wynagrodzeń na kolejny rok, a zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mają nadzieję na osiągnięcie satysfakcjonującego porozumienia, które zakończy trwający konflikt.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *